Dr Marcin Gębarowski gościem Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Ponownie gościliśmy w siedzibie PIPT dr Marcina Gębarowskiego z Politechniki Rzeszowskiej. Współpracujący z PIPT od wielu lat adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, jest jednym z kilkudziesięciu polskich wykładowców akademickich zaangażowanych w tematykę targów, pasjonatem i znawcą targów, autorem licznych (około 200) publikacji na temat targów i marketingu targowego. Pretekstem do wizyty jest fakt, iż kilka tygodni temu w Wielkiej Brytanii ukazała się książka pt. Zarządzanie marketingiem relacyjnym na rynku B2B w aktywności targowej (B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity) autorstwa dr Marcina Gębarowskiego i dr Dariusza Siemieniako. Monografia porusza problematykę zarządzania marketingiem na rynku przedsiębiorstw (business-to-business, B2B), którą coraz bardziej interesują się badacze oraz praktycy biznesu. W książce zaprezentowano połączenie dwóch ważnych koncepcji marketingowych, takich jak: zarządzanie marketingiem relacyjnym oraz zarządzanie aktywnością targową. Publikacja poświęcona została zagadnieniu roli targów w zarządzaniu marketingiem relacyjnym na rynku B2B, na przykładzie branży nieruchomości handlowych, w kontekście rynku europejskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego). Autorzy uwzględnili wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na analizowaną branżę. Istotną kwestią poruszoną w monografii jest eksploracja cech targów branży nieruchomości handlowych z punktu widzenia tworzenia korzystnych warunków w rozwijaniu relacji biznesowych, co jest oryginalnym wkładem autorów. Książka zaczyna się prezentacją współczesnych targów nieruchomości handlowych wraz z propozycją autorskiej metody badania aktywności marketingowej wystawców – mystery visitor. Następnie, przy wykorzystaniu czteroetapowego badania empirycznego, przedstawiono model zarządzania relacjami z klientami z perspektywy uczestników targów nieruchomości handlowych. Na podstawie przeprowadzonych badań ukazano generalny problem zarządzania marketingiem relacji w usługach na rynku B2B, z położeniem szczególnego nacisku na koncepcję zarządzania obietnicą oraz na zagadnienie lojalności relacyjnej. Zaprezentowano nowatorskie podejście do zarządzania aktywnością marketingową w odniesieniu do wielu wydarzeń wystawienniczych, z perspektywy zarządzania cyklem życia projektu. W monografii sporo miejsca poświęcono kluczowym, zdaniem autorów, działaniom w budowaniu relacji w przestrzeni targowej – wykorzystaniu przez wystawców marketingu doświadczeń oraz rozmowie targowej. Pomimo, że wyniki badań empirycznych przedstawionych w książce odnoszą się do branży nieruchomości handlowych, to zdaniem autorów, zawarte w niej propozycje mogą zostać wykorzystywane przez menedżerów w innych obszarach aktywności gospodarczej. Marketing B2B opiera się na specjalistycznej wiedzy dotyczącej relacji pomiędzy firmami. Choć idea marketingu nie zmienia się w zależności od rodzaju rynku, jednak odmienne jest podejście do jego realizacji, wraz z tym i instrumenty, z których trzeba korzystać. Tworzy to interesujący obszar pracy, badań i nauki. Książka pt. Zarządzanie marketingiem relacyjnym na rynku B2B w aktywności targowej autorstwa dr Dariusza Siemieniako i dr Marcina Gębarowskiego. wydana została w języku angielskim, przez wydawnictwo Cambridge Scholars Publishing jest już do nabycia. Zachęcamy do lektury, a autorom, dr Marcinowi Gębarowskiemu i dr Dariuszowi Siemieniako, serdecznie gratulujemy kolejnej cennej publikacji! Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, wrzesień 2016 r.