Dr Andrzej Byrt oraz dr hab. Marcin Gębarowski Członkami Honorowymi PIPT!

Podczas ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Karpaczu w dniu 6 grudnia,  tytuły Członków Honorowych otrzymali dr Andrzej Byrt oraz dr hab. Marcini Gębarowski.

Dr Andrzej Byrt, doktor nauk ekonomicznych, to były prezes PIPT (w latach 2011 – 2014), były prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich (w latach 1982-1987 i 2009 – 2014), były dyplomata: Ambasador RP w Niemczech (w latach 1995-2001 i 2020-2006) oraz Ambasador RP we Francji i w Królestwie Monako (w latach 2015-2016), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim tego orderu, Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz estońskim Orderem Białej Gwiazdy II klasy, a także uhonorowany licznymi tytułami, w tym min. in. tytułem doctora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dr hab. Marcin Gębarowsk, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w latach 2001-2017, od 2017 r. adiunkt w Katedrze Zarządzania Procesowego na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od lat związany z targami i Polską Izbą Przemysłu Targowego. Autor rozpraw doktorskich i habilitacyjnych poświęconych targom,  2 książek i ponad 100 publikacji o targach, propagator – na łamach czasopism uczelnianych, w mediach i na forum konferencji – idei współczesnych targów, od lat inspirujący studentów do udziału, z sukcesem, w konkursach „Wizja Targów 2020” i „Targi 4.0.”, uczestnik i prelegent konferencji naukowych PIPT, Zimowych Zjazdów PIPT oraz członek Kapituły Konkursu PIPT „Ekspozycja Roku”.

Serdecznie gratulujemy!