Obchody Global Exhibitions DayGED19 są świętem nie tylko firm działających na rynku targowym, ale również wystawców i zwiedzających targi. Czyli praktycznie każdego z nas, bowiem każda firma może być wystawcą i każda osoba może być zwiedzającym.

To dzień, w którym chcemy przypomnieć nie tylko, jak ważną rolę w gospodarce czy dla rozwoju przedsiębiorstw odgrywają targi, ale również podkreślić istotę targów – bezpośredniego kontaktu i budowania relacji międzyludzkich.

Jeśli ważne jest dla Ciebie rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji dołącz do nas i świętuj z Izbą GED19: