Dofinansowania na działania promujące i wspierające eksport

W ramach realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju projektu, udzielane są polskim przedsiębiorcom – w formule “de minimis” – dotacje na uzyskanie certyfikatu wyrobu, publikację wydawnictw, organizację konferencji/szkoleń/seminariów oraz udział w targach/wystawach. Więcej szczegółów znajdą Państwo na PORTALU GOV.PL.