Dane finansowe za I kwartał 2023 r.

Przychody = 127 980,59 zł

Koszty = 176423,79 zł

Bieżący wynik finansowy = -48 443 zł

Należności za I kw. 2023 r = 14 311,26 zł