I kwartał 2021 r.

Przychody = 33 993,12 zł

Koszty = 89 631,91 zł

Bieżący wynik finansowy = -55 638,62 zł

Należności za rok 2020 = 14 688 zł

Należności za I kw. 2021 r = 8 825 zł