Dane finansowe za I kwartał 2021 r.

Przychody = 33 993,12 zł

Koszty = 89 631,91 zł

Bieżący wynik finansowy = -55 638,62 zł

Należności za rok 2020 = 14 688 zł

Należności za I kw. 2021 r = 8 825 zł

Dane finansowe za II kwartał 2021 r.

Przychody = 219 703,12 zł

Koszty = 174 763,06 zł

Bilans = 44 940,06 zł

Należności za rok 2020 = 10 477 zł

Należności za I kw. 2021 r = 5 252 zł

Dane finansowe za III kwartał 2021 r.

Przychody = 257 724,66 zł

Koszty = 327 397,45 zł

Bieżący wynik finansowy = – 69 672,79 zł

Należności za rok 2020 = 9 627 zł

Należności za I-III kw. 2021 r = 13 825 zł