Dane finansowe za I kwartał 2021 r.

Przychody = 33 993,12 zł

Koszty = 89 631,91 zł

Bieżący wynik finansowy = -55 638,62 zł

Należności za rok 2020 = 14 688 zł

Należności za I kw. 2021 r = 8 825 zł

Dane finansowe za I-II kwartał 2021 r.

Przychody = 219 703,12 zł

Koszty = 174 763,06 zł

Bieżący wynik finansowy = 44 940,06 zł

Należności za rok 2020 = 10 477 zł

Należności za I kw. 2021 r = 5 252 zł

Dane finansowe za I – III kwartał 2021 r.

Przychody = 257 724,66 zł

Koszty = 327 397,45 zł

Bieżący wynik finansowy = – 69 672,79 zł

Należności za rok 2020 = 9 627 zł

Należności za I-III kw. 2021 r = 13 825 zł

Dane finansowe za I – IV kwartał 2021 r.

Przychody = 506 185,09 zł

Koszty = 507 465,51 zł

Bieżący wynik finansowy = – 1 280,42 zł

Wysokość Funduszu Celowego po pokryciu kosztów bieżącej działalności i realizacji zadań statutowych PIPT = 138 869,29

Wysokość kapitału zapasowego = 28 411,83 zł

Należności za rok 2020 = 6 576 zł

Należności za I-IV kw. 2021 r = 28 147,46 zł