Dane finansowe za I kwartał 2022 r.

Przychody = 71 614,37 zł

Koszty = 94 379,64 zł

Bieżący wynik finansowy = -40 446,55 zł

Należności za rok 2021 = 12 256 zł

Należności za I kw. 2022 r = 8 825 zł

Dane finansowe za II kwartał 2022 r.

Przychody = 194 242,64 zł

Koszty = 224 991,65 zł

Bieżący wynik finansowy = -30 749,02 zł

Należności za rok 2021 = 8 827,55 zł

Należności za I i II kw. 2022 r = 15 721 zł

Dane finansowe za III kwartał 2022 r.

Przychody = 387 000,22 zł

Koszty = 416 288,52 zł

Bieżący wynik finansowy = -29 288,3 zł

Należności za rok 2021 = 7 664,55zł

Należności za I_III kw. 2022 r = 13 584,75zł

Dane finansowe za III kwartał 2022 r.

Przychody = 684 259,84 zł

Koszty = 672 050,18 zł

Bieżący wynik finansowy = 12 209,66 zł

Należności za I_IV kw. 2022 r = 14 311,26 zł