Czy targi zostaną odmrożone po 5 czerwca ?

W dniu 6 maja br. opublikowano nowe rozporządzenie w Dzienniku Ustaw, dotyczące obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią wywołaną przez COVID-19. Czytamy w nim:
 
Do dnia 5 czerwca 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 
Targi, konferencje i kongresy mają być zamknięte co najmniej do 5 czerwca, chyba że – oczywiście – kolejne rozporządzenia postanowią inaczej. Cały czas czekamy na wskazanie planowanych – choćby w przybliżeniu – etapów i harmonogramu odmrażania branży targowej!