UWAGA! Niewiarygodni wydawcy katalogów targowych

Construct Data – Fairguide – Event & Fair Guide – Expo Guide – International Fairs Directory (Inter-Fairs.com) – Mulpor etc. – niewiarygodni wydawcy katalogów targowych wciąż aktywni!

Ich nazwy mogą być różne, ale cel działania jest bardzo podobny: oszustwa. Chodzi o oszukiwanie wystawców poprzez oferowanie im usług związanych z wpisami do niewiarygodnych katalogów targowych, poprzez wysyłkę wprowadzających w błąd formularzy. Aktualnie firmy te wysyłają wystawcom targowym formularze wpisów do ich katalogów drogą komunikacji elektronicznej. Wpisy wcale nie są bezpłatne – w rzeczywistości podpisanie przez wystawcę w dobrej wierze umowy z takim wydawcą skutkuje zawarciem trzyletniego kontraktu i wystawieniem faktury. Prawdziwe koszty związane z zawarciem umowy są wpisane na formularzu bardzo małą, słabo widoczną  czcionką. Co gorsza, wydawcy ci współpracują z firmami windykacyjnymi, które nękają niczego nie spodziewające się zadłużone firmy, stosując budzące poważne wątpliwości środki przymusu.

Bardzo łatwo jest dać się namówić na podpisanie formularza zgłoszenia do takiego katalogu. Przypomina on często formularz bezpłatnego wpisu konkretnego organizatora  targów, w których uczestniczy wystawca, a ponadto wystawca proszony jest o wypełnienie tego formularza online.  Jak się okazuje wkrótce, wpis nie ma nic wspólnego z prawdziwym katalogiem związanym z konkretnymi targami konkretnego organizatora targów wymienionego w formularzu.

Wraz z UFI – Światowym Stowarzyszeniem Przemysłu Targowego ostrzegamy organizatorów targów i ich wystawców oraz cala społeczność związaną z targami i prosimy o zachowanie czujności!

 Tego typu nielegalne działania powodują wielką szkodę i niszczą reputację przemysłu targowego. Dlatego też prosimy organizatorów targów o informowanie swoich wystawców o niebezpieczeństwie związanym ze skutkami opisanych oszustw i nieprofesjonalnych działań.

Więcej informacji  na stronach: https://polfair.pl/expo-guide-nadal-atakuje/ ;  https://www.ufi.org/industry-resources/warning-construct-data/