CENTREX w Polsce – kończy się audyt danych statystycznych targów w Polsce w 2019 roku

Kończy się doroczny audyt danych statystycznych targów w Polsce zorganizowanych przez organizatorów targów zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego na przestrzeni 2019 roku. Przedstawiciele CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych z siedzibą w Budapeszcie – organizacji zrzeszającej wiodących organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej i zajmującej się m.in. profesjonalnym badaniem danych statystycznych targów i wystaw w tej części Europy, rozpoczęli cykl wizyt w siedzibach polskich firm targowych.

Tym z Państwa, którzy już poddali się audytowi, bardzo dziękujemy za doskonałą współpracę z audytorem Centrex.

Badaniu danych statystycznych targów według międzynarodowych standardów ustanowionych przez UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, poddane zostaną główne parametry statystyczne targów, stanowiące cenną informację marketingową w ręku organizatorów, przeznaczoną dla klientów targowych, tj. wystawców i zwiedzających.

CENTREX odbędzie wizyty m.in. w Międzynarodowych Targach Poznańskich, Targach Kielce, Targach w Krakowie, Targach Lublin, łódzkich firmach Interservis, Exactus i Beauty In, w firmie Nowy Adres, w Expo-Mazury w Ostródzie, w ZIAD Bielsko-Białej, w Polskiej Technice Górniczej.

Polska Izba Przemysłu Targowego współpracuje z CENTREX w zakresie audytu danych statystycznych targów od 2008 roku.

O CENTREX:

CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych,  założony w 1997 roku przez 4 największych organizatorów targów z Polski, Węgier, Czech i Słowacji (Międzynarodowe Targi Poznańskie, Hungexpo, Incheba Praga i Incheba Bratyslava) jest wiodącą organizacją branży targowej na obszarze Europy Środkowowschodniej, która  postawiła sobie za cel promocję targów jako najskuteczniejszego instrumentu marketingu dla przedsiębiorstw, szczególnie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocję rzetelnych, transparentnych i wiarygodnych danych statystycznych targów organizowanych w tym regionie Europy, stanowiących cenną dla organizatorów targów informację o charakterze marketingowym do wykorzystania w działaniach wobec aktualnych i potencjalnych klientów targów – wystawców i zwiedzających.

Misja CENTREX:

  • ustanawianie, wdrażanie i stosowanie w Europie Środkowowschodniej transparentnych zasad, standardów i definicji dotyczących audytu danych statystycznych targów i wystaw, zgodne ze standardami międzynarodowymi,
  • dbałość o przejrzystość i wiarygodność danych statystycznych targów w obszarze Europy Środkowowschodniej poprzez usługę audytu tych danych świadczoną dla członków CENTREX i innych firm targowych,
  • publikacja potwierdzonych audytem statystyk targowych w międzynarodowych raportach branżowych,
  • wsparcie członków CENTREX i partnerów w zakresie edukacji targowej – we współpracy z międzynarodowymi ekspertami targowymi i autorytetami naukowymi, z wykorzystaniem dostępnych materiałów informacyjnych, wyników badań, poprzez konsultacje dotyczące wykorzystania targów jako instrumentu marketingu i komunikacji,
  • organizacja międzynarodowych konferencji z udziałem wiodących organizatorów targów i ekspertów targowych z Europy Środkowowschodniej, celem wymiany bieżącej informacji, poglądów i doświadczeń w zakresie,
  • reprezentowanie interesów członków CENTREX na forum międzynarodowych organizacji i konferencji branżowych.

Członkowie CENTREX działają i współpracują na rzecz uzyskania transparentnych, wiarygodnych i porównywalnych w skali międzynarodowej danych statystycznych ich targów oraz o ich publikację i promocję w dorocznym raporcie CENTREX i na stronie internetowej organizacji: www.centrexstat.org

Rzetelne statystyki targowe są niezbędne dla podjęcia prawidłowych decyzji biznesowych (marketingowych) o udziale wystawców i zwiedzających w konkretnych targach. Dlatego właśnie oprócz gromadzenia i publikacji transparentnych danych statystycznych targów, CENTREX zaktywizował się także na polu promocji targów jako skutecznego narzędzia bezpośredniej komunikacji i marketingu.

Polska Izba Przemysłu Targowego, 21.01.2020 r.