CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych obradował we Lwowie

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych  odbył swoje doroczne walne zgromadzenie w ekscytującym mieście Lwowie, na Ukrainie. Lwowski organizator targów jest jednym z założycieli UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego w 1925 roku.

 

Członkowie CENTREX dokonali przeglądu wydarzeń minionego roku – oprócz imponujących danych statystycznych targów zorganizowanych w 2017 roku (http://centrexstat.org/index.php/statistics-audit/centrex-statistics)  podkreślali pozytywne tendencje w przemyśle targowym w Europie Centralnej, powracający popyt na targi na Ukrainie, potwierdzony wzrost międzynarodowego znaczenia organizacji CENTREX (podpisane kolejne porozumienia o współpracy z innymi stowarzyszeniami), a także podzielili się informacjami o przygotowaniach do finału kampanii Global Exhibitions Day – 6 czerwca 2018 roku. Członkowie CENTREX dokonali także wyboru Przemysława Trawy (prezesa zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich) na funkcję Przewodniczącego organizacji na dwuletnią kadencję.

 

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia CENTREX mieli okazję zobaczyć targi przemysłu drzewnego organizowane przez organizatora GalEXPO, które osiągnęły spektakularny sukces. Prezydent miasta Lwowa zaprezentował także plany budowy centrum targowo – konferencyjnego, które zostanie oddane do użytku przed 2020 rokiem.

 

Od początku swojego istnienia CENTREX jest nie tylko instytucją zajmującą się badaniem i publikacją danych statystycznych targów, ale i inicjatorem oraz entuzjastycznie nastawionym pionierem i promotorem tych działań.  

 

Związek CENTREX powstał w 1997 z inicjatywy wiodących organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej. Od 1999 roku Związek jest członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. Działania CENTREX są przede wszystkim nakierowane na stanowienie transparentnych, porównywalnych i akceptowanych w skali międzynarodowej, potwierdzonych audytem danych statystycznych targów, promocję tych danych i międzynarodową współpracę w tej dziedzinie oraz ich publikację i zapewnienie szerokiego dostępu do tych publikowanych danych, także na stronie internetowej.

W 2018 roku CENTREX , tworzący elitarny klub wiodących organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej, ma 12 członków z 6 państw – liderów przemysłu targowego tego regionu.

Źródło: www.centrexstat.org