Bon Targowo-Kongresowy

Koncepcja Bonu Targowo-Kongresowego, stworzonego przez Izbę przy współpracy z Komitetem Obrony Branży Targowej KOBT oraz Stowarzyszeniem Konferencje Kongresy w Polsce SKKP dociera do coraz szerszego kręgu decydentów. 

Pomysł Bonu Targowo-Kongresowego po raz pierwszy został zasygnalizowany Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii przez PIPT już w lipcu 2020 r. na jednym z pierwszych comiesięcznych spotkaniach statusowych Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, której PIPT i SKKP są członkami założycielami.

W ogólnym zarysie Bon Targowo-Kongresowy jest narzędziem przywrócenia popytu na targi, kongresy i konferencje, a tym samym na ważne dla odbudowy gospodarki usługi w sektorach, które najbardziej ucierpiały z powodu Pandemii COVID 19.

Koncepcja zakłada, iż bezpośrednimi beneficjentami Bonu będą: Polskie firmy mikro i MŚP, organizacje, stowarzyszenia, instytucje naukowe, edukacyjne, które będą brały udział w wydarzeniach typu targi, kongresy, konferencje zarówno jako wystawcy czy prelegenci płatnych debat, uczestnicy kongresów i konferencji.

Beneficjentami pośrednimi będą natomiast polskie firmy: organizatorzy targów, kongresów i konferencji, operatorzy polskich obiektów targowo-kongresowych, w których te wydarzenia będą się odbywać, firmy realizujące usługi sprzężone z organizacją wydarzeń, jak np. firmy projektujące i budujące stoiska, spedycji targowej czy usług IT i multimediów oraz hotele, gastronomia, firmy usług transportowych, agencje artystyczne, agencje tłumaczeń, agencje ochrony, czy agencje hostess.

W ramach Bonu mogły być dofinansowane:

  • wynajem przez wystawcę powierzchni pod zabudowę targową na targach lub kongresach, konferencjach branżowych – B2B
  • zakup lub wynajem zabudowy targowej, aranżacja stoiska na targach lub kongresach, konferencjach branżowych – B2B
  • zakup przez wystawcę lub uczestnika udziału w spotkaniach matchmakingowych B2B
  • zakup udziału w płatnych debatach
  • zakup przez wystawcę świadczeń promocyjnych podczas targów lub kongresów, konferencji B2B np. emisja reklam, prezentacja produktów, usług poza stoiskiem wystawcy
  • wniesienie opłaty rejestracyjnej za udział w kongresie, konferencji branżowej – B2B

Wartość bonu 2 000-10 000 zł netto w zależności od wartości zakupionej usługi, jednak nie więcej niż 40% wartości zakupionego produktu / usługi opisanych w pkt. 5. b. Przy czym należy zwrócić uwagę, iż górna granica wartości będzie wykorzystana jedynie przy zakupie dużych powierzchni targowych przez wystawcę.

 

Bon Targowo-Kongresowy jest wielowymiarowym narzędziem przywrócenia popytu na ważne dla odbudowy gospodarki usługi w sektorach, które najbardziej ucierpiały z powodu Pandemii COVID 19.
U podstaw koncepcji Bonu Targowo-Kongresowego leży nie tylko potrzeba wsparcia branży targowo-kongresowej, ale przed wszystkim troska o szybki powrót targów, kongresów, konferencji oraz eventów do kondycji sprzed pandemii COVID-19 oraz zapewnienie dalszego rozwoju tych sektorów, szczególnie w obliczu zagranicznej konkurencji, która otrzymała dedykowane wsparcie właśnie dla tej branży.

Kluczowe obszary interwencji Bonów Targowo-Kongresowych to:

 • pobudzenie i wzmocnienie popytu na usługi turystyki biznesowej;
 • wzmocnienie konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej;
 • zabezpieczenie ciągłości wydarzeń i / lub pozyskanie nowych międzynarodowych wydarzeń
  w kolejnych latach;
 • przygotowanie i adaptacja przedsiębiorców sektora targowo-kongresowego do realiów poepidemicznych.

Mamy nadzieję, że nasza koncepcja Bonu zainspiruje rząd do uruchomienia tego lub podobnego instrumentu wsparcia popytu na wydarzenia.