Bon konferencyjny? MICE nie może się doczekać

Bon Targowo-Kongresowy PIPT jest wielowymiarowym narzędziem wsparcia odbudowy popytu na ważne dla odbudowy gospodarki sektory, które najbardziej ucierpiały z powodu Pandemii COVID 19. U podstaw koncepcji Bonu Targowo-Kongresowego leży nie tylko potrzeba wsparcia branży targowo-kongresowej, ale przed wszystkim troska o szybki powrót targów, kongresów, konferencji oraz eventów do kondycji sprzed pandemii COVID-19 oraz zapewnienie dalszego rozwoju tych sektorów, szczególnie w obliczu zagranicznej konkurencji, która otrzymała dedykowane wsparcie właśnie dla branży.

Pomysł bonu targowo-kongresowego, nad którego ideą współpracowali przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Targowego PIPT, Komitetu Obrony Branży Targowej KOBT oraz Stowarzyszenia Konferencje Kongresy w Polsce SKKP po raz pierwszy został zasygnalizowany Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii już w lipcu 2020 r. na jednym z pierwszych comiesięcznych spotkaniach statusowych Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, której PIPT i SKKP są członkami założycielami.

Więcej na temat narzędzi odbudowy popytu na targi i kongresy w artykule Bon konferencyjny? MICE nie może się doczekać.