Badanie UFI Globalny Barometr Targowy ujawnia ogromne możliwości branży targowej

UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego opublikowało wyniki kolejnej edycji badania Globalny Barometr Targowy, które pokazują, że w 2016 roku przemysł targowy generalnie oczekuje wzrostu obrotów i poprawy rentowności firm targowych. Jednakże, o ile niektóre rynki cieszyć się będą znaczącym wzrostem wyników, to inne najprawdopodobniej doświadczać będą pogorszenia wyników. Co trzecia badana firma targowa zadeklarowała także, że rosną koszty pozyskania młodych, zdolnych pracowników z tzw. Pokolenia Y. Sztandarowe badanie branży targowej, przeprowadzone ostatnio w grudniu 2015 r. obejmuje dane uzyskane od 240 firm targowych z 58 państw. Nowy, poszerzony format raportu z badania UFI, zawiera szczegółowe informacje z dwunastu najważniejszych rynków targowych na świecie, w tym z ośmiu rynków krajowych: Brazylii, Chin, Niemiec, Włoch, Meksyku, Rosji, Afryki Południowej i Stanów Zjednoczonych. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki badania wskazują, że zdecydowana większość firm z regionu Ameryki Północnej oraz z Europy, za wyjątkiem Rosji, ma pozytywne oczekiwania odnośnie przewidywanych obrotów w 2016 roku. W regionach Azja – Pacyfik, Bliski Wschód i Afryka, sytuacja jest raczej dobra, z niewielką jedynie dozą niepewności. W Ameryce Środkowej i Południowej połowa firm biorących udział w badaniu oczekuje spadków obrotów, lecz w Brazylii w drugiej połowie 2016 roku spodziewana jest poprawa sytuacji. Jeśli chodzi o zysk operacyjny, średnio trzy do czterech firm na dziesięć badanych zadeklarowało wzrost ROCZNEGO zysku za 2015 rok o ponad 10%. W Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie wyniki badania pokazały nawet korzystniejsze wyniki, jednak w Brazylii i w Rosji zidentyfikowano na niższym poziomie. Najważniejsze zagadnienia biznesowe, pozostające w centrum uwagi firm targowych, wciąż związane są z ogólną sytuacją gospodarczą. Stan gospodarki kraju i regionu oraz niepewność dotycząca sytuacji gospodarczej na świecie, nieustannie od ostatnich pięciu lat należą do najważniejszych zagadnień. Konkurencja na rynku targowym i wyzwania w obszarze zarządzania firmą to kolejne obszary wskazywane jako ważne. Rośnie znaczenie zagadnienia, jakim jest wpływ cyfryzacji na przemysł targowy. Jak wskazują wyniki badania, to temat numer 5 na świecie i numer 4 w Europie. Jeśli chodzi o strategię, znacząca większość badanych firm planuje poszerzenie działań o nowe, czy to z zakresu klasycznej działalności targowej (zarządzanie obiektem targowym, organizacja targów, świadczenie usług z tym związanych), czy w zakresie organizacji eventów na żywo i eventów w internecie, albo w obu tych obszarach. W regionie Bliskiego Wschodu i Afryki plany takie deklaruje 75% firm, w regionie Azja – Pacyfik – 87% firm, a w regionie obu Ameryk – 93% firm targowych. Co się tyczy zaś poszerzenia zakresu geograficznego działań, tylko jedna do dwóch firm na dziesięć badanych, ze wszystkich regionów, zadeklarowała rozwój działalności na nowych rynkach. Warto zwrócić uwagę na nową cechę ostatniej edycji badania UFI Globalny Barometr Targowy, jaką jest wyjście istotnych zagadnień z dziedziny strategii rozwoju branży poza sferę wyników ekonomicznych. Rozpoczęto od tematu próby uzyskania informacji na temat tego czy firmy targowe dostrzegają wzrost kosztów pozyskania nowych młodych pracowników związany ze wzrostem obrotów. Jedna trzecia badanych potwierdziła taki wzrost, przy czym największy odsetek tych firm stanowią firmy targowe z regionu Azji – Pacyfik, zaś najmniej firm pochodzi z Europy. Kai Hattendorf, UFI Managing Director, podsumował te wyniki w następujący sposób: “Pomimo ograniczonych perspektyw wzrostu dla światowej gospodarki, przemysł targowy pokazuje się w 2016 roku jako dynamiczna i godna zaufania branża, ze wzrostem obrotów oczekiwanym w większości regionów świata oraz nowymi obszarami aktywności biznesowej planowanymi przez większość z firm targowych. Jednocześnie, jako branża musimy upewnić się czy zwracamy na siebie uwagę i wystarczająco atrakcyjni dla młodych, utalentowanych pracowników – rosnące koszty ich zatrudnienia pokazują, że czeka nas sporo pracy w tym zakresie.” Dodał: „Ogromnie cieszymy się, że udało nam się poszerzyć obszar objęty badaniem Globalny Barometr Targowy UFI o dane z Brazylii i Meksyku. Dziękujemy za wsparcie stowarzyszeniom targowym z tych państw – AMPROFEC i UBRAFE.” Pełne wyniki 16.edycji badania UFI Globalny Barometr Targowy,dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej UFI pod adresem www.ufi.org/research. Kolejna edycja badania przeprowadzona zostanie w czerwcu 2016 roku. Źródło: UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, Paryż, 2 luty 2016 r.; www.ufi.org