Badanie UFI „Globalny Barometr Targowy” pokazał dobre perspektywy rozwoju dla przemysłu targowego na świecie w 2017 roku

Pozytywny nastrój osłabiony przez rozwój sytuacji politycznej na świecie – połowa respondentów spodziewa się ograniczonego albo istotnego wpływu tego czynnika na targi i wystawy * Wśród najważniejszych zagadnień biznesowych dla branży coraz częściej wymienia się wzrost konkurencji w przemyśle targowy * Znacząca większość firm targowych na świecie zamierza osiągnąć wzrost obrotów przez poszerzenie zakresu swojej działalności. Paryż, 2 luty 2017 – Pomimo postępującego spowolnienia wzrostu gospodarczego na całym świecie i spadku liczby promotorów otwartego handlu na arenie międzynarodowej, przemysł targowy jest nadal ukierunkowany na wzrost w 2017 roku. Wyniki 18. Edycji badania UFI Globalny Barometr Targowy wskazują, że po okresie stabilizacji zysków operacyjnych w ostatnich dwóch latach, obroty większości firm targowych wzrosną w tym roku. Najnowsza edycja badania UFI realizowanego dwa razy w roku została przeprowadzona w styczniu 2017 roku i zawiera informacje od 240 firm targowych z 54 krajów. Studium dostarcza prognozy i analizy dla dziesięciu wiodących rynków targowych: Brazylii, Chin, Niemiec, Włoch, Meksyku, Rosji, Południowej Afryki, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo prezentuje zagregowane wyniki analizy dla czterech stref regionalnych. Rynki targowe w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Chinach i Wielkiej Brytanii prezentują się powyżej średniej. Rynki Brazylii i Rosji także potwierdzają tendencję dodatnią, lecz jedynie dla 2017 roku. Z kolei w Niemczech i we Włoszech rok 2017 zanosi się na słabszy niż rok 2016. Zapytani o możliwy wpływ najnowszych wydarzeń ze sceny politycznej (takich jak Brexit w Wielkiej Brytanii, nieudany zamach stanu w Turcji, czy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych) na handel międzynarodowy i przemysł targowy, 45% respondentów na świecie przewiduje pewien (ograniczony) lub istotny wpływ tych czynników na działalność biznesową. Jeśli chodzi o państwa Meksyk (60%) i USA (54%) respondenci wykazują najwyższy poziom zaniepokojenia. Dla porównania, średnio jedynie jeden na dziesięciu respondentów oczekuje, iż aktualne wydarzenia polityczne będą pozytywnie oddziaływały na działalność biznesową. Średnio, 20% badanych przewiduje brak wpływu, zaś 20-30% nie jest pewna. Najważniejsze pytanie badania UFI Globalny Barometr Targowy dotyczy „kluczowych zagadnień biznesowych”, z którymi mają do czynienia firmy targowe. Podobnie jak w ostatnich latach, „stan gospodarki kraju/ regionu” oraz „niepewna sytuacja gospodarcza na świecie” zachowały wysoką pozycję na liście odpowiedzi, chociaż obie odpowiedzi mają nieco mniejsze znaczenie, niż sześć miesięcy wcześniej. Dla odmiany, wyraźnie widać, że „konkurencja w branży” staje się coraz ważniejszym problemem. Temat „wpływu cyfryzacji” zyskuje na znaczeniu w Niemczech (21%) i w większości państw Ameryki Środkowej i Południowej. W kwestii prognoz strategicznych dla światowego przemysłu targowego, barometr pokazuje zdecydowany rozwój zakresów działań biznesowych, zarówno w kraju, skąd firmy pochodzą, jak i na nowych rynkach geograficznych. Zdecydowana większość firm ze wszystkich regionów zamierza poszerzyć zakres prowadzonych działań o nowe, czy to w obrębie klasycznej działalności targowej (operator obiektu / organizator / dostawca usług) czy też w zakresie organizacji eventów na żywo lub w rzeczywistości wirtualnej, albo w obu sferach. Średnio cztery na dziesięć badanych firm deklaruje również zamiar rozpoczęcia działalności na nowych rynkach. Odsetek takich firm jest szczególnie wysoki w Wielkiej Brytanii (70%), w Stanach Zjednoczonych (67%) i na Bliskim Wschodzie (57%). Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI mówi: “Niektórzy ekonomiści przewidują, że przemysł targowy the w 2017 roku będzie rozwijał się w szybszym tempie niż światowa gospodarka. Globalny Barometr Targowy UFI pokazuje, że naprawdę są powody do optymizmu w skali świata. Jednocześnie, rozwój sytuacji politycznej na najważniejszych rynkach budzi zaniepokojenie i wielu respondentów spodziewa się negatywnego ich wpływu. Odpowiedzi uzyskane w wyniku badania wskazują wyraźnie, że organizatorzy targów, obiekty i dostawcy usług muszą być wciąż elastyczni i czujni.” 18. edycja Globalnego Barometru Targowego, zrealizowana w grudniu 2016 r., zawiera informacje od 240 firm targowych z 54 państw. Badanie było przeprowadzone przy współpracy z następującymi stowarzyszeniami: AAXO (Stowarzyszenie Afrykańskich Organizatorów Targów) i EXSA (Stowarzyszeniem Targów i Eventów Afryki Południowej) – w regionie Afryki, AEO (Stowarzyszeniem Organizatorów Targów i Eventów) – dla Wielkiej Brytanii, AFIDA (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Targów Ameryki) – w regionie Ameryki Środkowej i Południowej, AMPROFEC (Meksykańskim Stowarzyszeniem Profesjonalistów Targów, Wystaw i Kongresów) – w Meksyku), SISO (Stowarzyszeniem Niezależnych Organizatorów Targów) – w USA, TEA (Stowarzyszeniem Targowym Tajlandii) w Tajlandii oraz UBRAFE (Związku Brazylijskich promotorów Targów) w Brazylii. Ponieważ jednym z głównych celów UFI jest dostarczanie całej społeczności przemysłu targowego ważnych danych i najlepszych wzorców i praktyk w przemyśle targowym, pełny raport z badań można pobrać ze strony www.ufi.org/research. Następne badanie UFI Globalny Barometr Targowy będzie przeprowadzone w czerwcu 2017 r. Źródło: UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego www.ufi.org