Badanie UFI Globalny Barometr Targowy: firmy targowe oczekują pozytywnych wyników za 2015 i początek 2016

Wyniki 15. edycji badania UFI Globalny Barometr Targowy pokazują pozytywne oczekiwania firm targowych odnośnie obrotów w 2015 roku i w pierwszej połowie 2016 roku. We wszystkich badanych regionach spodziewane wzrosty obrotów potwierdza średnio 6 na 10 badanych firm. W porównaniu z 2014 rokiem, oznacza to stabilizację sytuacji w tym zakresie w regionie obu Ameryk oraz w Europie, natomiast niewielki spadek obrotów firm targowych w regionie Azji – Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki. Natomiast Stany Zjednoczone i Chiny wykazują wskaźniki wzrostu ponad średnią w ich regionach, co potwierdza 7 na 10 respondentów. Jeśli chodzi o zysk operacyjny, średnio 4 na 10 badanych firm targowych ze wszystkich regionów, za wyjątkiem regionu Azja – Pacyfik, zadeklarowało wzrost zysku za rok 2014 i za 2015 rok o ponad 10%. W regionie Azja – Pacyfik tylko 3 na 10 respondentów potwierdziło takie wyniki za 2014 rok, natomiast sytuacja poprawia się w odniesieniu do 2015 roku, gdyż 5 na 10 badanych firm uzyskało wzrost zysku o ponad 10%. Około 50% respondentów ze wszystkich regionów zadeklarowało, że wpływ kryzysu na prowadzoną przez nich działalność targową skończył się. Jest to wynik podobny do uzyskanego pół roku wcześniej, za wyjątkiem regionu Europy, gdzie przekonanie takie wyraża od 28% do 45%. W przekonaniu dwóch na dziesięć firm targowych ze wszystkich regionów, wpływ kryzysu zakończy się w 2015 lub 2016 roku. Najważniejsze zagadnienia biznesowe pozostające w centrum uwagi firm targowych związane są z ogólną sytuacją gospodarczą – tj. stan gospodarki kraju i regionu oraz sytuacja gospodarcza na świecie, a także konkurencja na lokalnym rynku targowym i wyzwania w obszarze zarządzania firmą. Wyzwania w obszarze ochrony środowiska (oczekiwania klientów, uregulowania prawne itd.)” to od trzech lat kolejne zagadnienie bardzo ważne biznesowe. Paul Woodward, UFI Managing Director, podsumował te wyniki w następujący sposób: “Pomimo iż sytuacja gospodarcza w różnych regionach świata jest zróżnicowana, wyniki badania w poszczególnych regionach są zbieżne i wskazują na pozytywne oczekiwania w zakresie obrotów za nadchodzący rok. Badanie UFI jest bardzo przydatne zarówno dla branży targowej, jaki dla jej interesariuszy, dlatego też zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w badaniu, aby miały swój wkład także w kolejne edycje badania.” W 15. edycji badania UFI Globalny Barometr Targowy, przeprowadzonego w czerwcu 2015 roku, udział wzięło 201 firm targowych z 55 państw. Pełne wyniki badania dostępne są bezpłatnie na stronie UFI. Kolejna edycja badania przeprowadzona zostanie w grudniu 2015 roku. Source: UFI – Global Association of the Exhibition Industry; www.ufi.org