Badanie AUMA MesseTrend 2014 potwierdza wysoką pozycję targów w miksie marketingowym

W kolejnych dwóch latach jedna trzecia wystawców biorących udział w targach w Niemczech zamierza zainwestować więcej w uczestnictwo w targach niż w latach 2013/2014, zaś tylko 14% wystawców planuje zmniejszenie wydatków na ten cel. Niemal połowa wystawców zamierza utrzymać wydatki na uczestnictwo w targach na obecnym poziomie. Takie wyniki dało badanie reprezentatywne przeprowadzone wśród 500 firm biorących udział w targach B2B. Badanie to zostało przeprowadzone przez firmę TNS Infratest w listopadzie 2014 na zlecenie AUMA – Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego. „Wystawcy najwyraźniej oczekują z optymizmem na kolejny udział w targach”, podkreślił przewodniczący AUMA Walter Mennekes na jesiennej konferencji prasowej AUMA ,w dniu 2 grudnia 2014 r., w Kolonii. Wydatki na targi zamierzają zwiększyć przede wszystkim większe firmy. Niemal 40% wystawców, których roczne obroty sięgają ponad 125 mln € planuje wzrost budżetów marketingowych na udział w targach, a jedynie 7% tych firm wyda mniej na targi. Przewodniczący AUMA tak skomentował wyniki. „Fakt, iż to właśnie większe przedsiębiorstwa polegają najbardziej na targach to jednocześnie ważny, pozytywny sygnał dla mniejszych firm.” Firmy, które zwiększają wydatki na targi planują podnieść świadomość tego faktu u swoich klientów poprzez udział w większej liczbie targów albo poprzez poprawę jakości swoich prezentacji targowych. To zaś mogą osiągnąć poprzez wzrost wydatków na projekt i budowę stoiska targowego. Badanie wystawców pokazało także, iż liczba ich udziałów w targach pozostanie na podobnym poziomie jak obecnie. 19% badanych przedsiębiorstw niemieckich planuje zwiększenie liczby udziałów w targach w kraju i taki sam odsetek wystawców niemieckich zamierza zmniejszyć liczbę udziałów w targach w kraju. 59% badanych myśli o utrzymaniu dotychczasowej liczby udziałów w targach. Jeśli chodzi o dalsze zainteresowanie niemieckich wystawców udziałem w targach za granicą, to zdecydowana liczba firm niemieckich, tj. trzy czwarte, w latach 2015/2016 planuje utrzymać aktualną liczbę udziałów w tych targach na dotychczasowym poziomie. 12% badanych zwiększy liczbę udziałów w targach za granicą i tyle samo zmniejszy liczbę udziałów w targach za granicą. Przewodnicząc AUMA stwierdził, że nie spodziewano się tak pozytywnych wyników badania, nawet w skali krajowej, z uwagi na rosnącą liczbę problematycznych kwestii gospodarczych o zasięgu międzynarodowym oraz rosnącą niepewność co do perspektyw rozwoju gospodarczego. „Z badań wynika, że szczególnie w niepewnych gospodarczo czasach wiele firm najwyraźniej ceni sobie bezpośredni dialog z klientami, co jest istotą każdego uczestnictwa w targach.” Mocna pozycja targów w miksie marketingowym Pozycja targów jako instrumentu marketingu ponownie poprawiła się: 81% wystawców biorących udział w badaniu (w poprzednim roku 79% badanych) uznaje targi za ważny lub bardzo ważny instrument w swojej komunikacji z biznesem. Jednie własną stronę internetową jako stałą bazę dla komunikacji uznają oni za ważniejszą (88%). 76% badanych uznaje również sprzedaż osobistą za ważny lub bardzo ważny instrument, podczas rolę mailingu bezpośredniego jako ważnego instrumentu marketingu docenia jedynie 47% respondentów (w poprzednim roku – 53% badanych). Reklama w prasie branżowej oraz eventy (spotkania firmowe) jako ważny i bardzo ważny instrument otrzymały pozytywną ocenę od 40% badanych (wynik tak sam jak rok wcześniej). Po raz pierwszy respondenci biorący udział w badaniu odpowiadali na pytanie na temat znaczenia targów w komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Jedna czwarta badanych odpowiedziała, że targi są istotą ich komunikacji z rynkiem, podczas gdy niemal 50% wystawców uznaje rolę targów w tej materii na równi z innymi ważnymi instrumentami. Tylko około 25% respondentów podało, że traktuje targi jako dodatkowy instrument. Walter Mennekes dodał: „Te deklaracje respondentów stanowią wyraźne potwierdzenie dużego znaczenia targów w komunikacji w biznesie. Przemysł targowy ma przed sobą pewną przyszłość.” Ten trend potwierdza udział wydatków na uczestnictwo przedsiębiorstw w targach w całości budżetów marketingowych firm przeznaczonych na komunikację z rynkiem. Na lata 2015/2016 udział ten stanowi 45% i jest większy niż w minionych pięciu latach, kiedy to wynosił od 40-44%. W grupie wystawców targów dóbr inwestycyjnych udział ten wyniesie niemal 50% budżetów marketingowych na komunikację z rynkiem. Źródło: www.auma.de