AUMA podsumowała wyniki niemieckiego rynku targowego w 2015 roku

W minionym roku niemieckie targi utrzymały się na trajektorii wzrostu. W 164 targach międzynarodowych i krajowych udział wzięło niemal 173 000 wystawców, a więc o 2% więcej, niż w poprzednich edycjach tych targów. Wystawcy wynajęli na targach o 1,1% powierzchni więcej – w sumie 6,25 mln mkw. Liczba zwiedzających na targach wzrosła o 2,6% i wyniosła niemal 9,8 mln osób. Oto najnowsze dane jakie przedstawiło Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego AUMA na dorocznej konferencji prasowej w Berlinie. Przewiduje się, że w 2016 roku kluczowe parametry niemieckiego rynku targowego najprawdopodobniej wzrosną o 1 – 2%. Choć dziś powszechnie dostępne są wszelkie media cyfrowe, nie są one automatycznie stosowane przy podejmowaniu kompleksowych decyzji o wyborze właściwych produktów. Niezmiernie istotną rolę odgrywają nadal te instrumenty, które bazują na kontaktach osobistych. Takie wnioski przynoszą wyniki badania przeprowadzonego przez AUMA na profesjonalnych decydentach z różnych branż niemieckiej gospodarki. Jednakże nie chodzi tylko o konkurencję pomiędzy instrumentami marketingu. Działalność niemieckich organizatorów targów ma dziś znacznie bardziej międzynarodowy charakter, niż jeszcze kilka lat temu. Liczba osób przyjeżdżających na targi w Niemczech wzrasta. W 2015 roku liczba wystawców zagranicznych wzrosła o 5,6% – największy wzrost dotyczył wystawców z Azji (o 10%), a liczba wystawców z państw Unii Europejskiej, od lat obecnych na targach w Niemczech, wzrosła o 4%. Właśnie z uwagi na szerokie spektrum klientów zagranicznych, targi w Niemczech są stosunkowo odporne na problemy gospodarcze pojawiające się w poszczególnych regionach świata. Ponadto wiele niemieckich firm targowych od lat zaznacza swoją obecność na rynkach zagranicznych poprzez organizację tam swoich targów i ta działalność może w znacznym stopniu kompensować ewentualne straty spowodowane słabą kondycją pojedynczych targów w kraju. To właśnie dzięki temu niemieccy organizatorzy targów patrzą w przyszłość z ostrożnym optymizmem. Wkraczają także na nowe obszary działalności biznesowej, szczególnie w sferze usług cyfrowych. Do 2019 roku niemieckie centra targowe zainwestują około 900 mln euro w modernizację swoich obiektów i rozbudowę niektórych z nich. Odnosząc się do zagadnienia cyfryzacji, przewodniczący AUMA podkreślił: „Nie chodzi o cyfryzację samych targów. Organizatorzy targów są zgodni co do tego, że targi coraz bardziej ewoluują w stronę bycia platformą prezentacji produktów, procesów i usług jakie będą w przyszłości.” Targi: platforma prezentacji innowacji Chociaż zdarza się, że niektóre firmy z sektora elektroniki użytkowej prezentują swoje nowe produkty podczas urządzanych przez nie imprez firmowych, jednak dotyczy to prezentacji jedynie niewielkiego odsetka innowacji. Prezentacja nowych produktów na targach jest wciąż ważna szczególnie dla małych i średnich firm, a także wiele dużych firm w sektorze B2B nadal wykorzystuje targi jako miejsce dla realizacji tego celu. Dyrektor zarządzający AUMA, dr Peter Neven, stwierdził, że innowacje są nadal głównym powodem udziału w targach zarówno wystawców jak i zwiedzających. Badania prowadzone przez AUMA ujawniają, że ponad 80% wystawców właśnie na targach zamierza zaprezentować swoje nowe produkty oraz że dwie trzecie wszystkich profesjonalnych zwiedzających chce zapoznawać się z nowościami właśnie na targach. Jest to najważniejszy cel zwiedzających. Opracowano na podstawie informacji prasowej AUMA: www.auma.de