Audyt statystyk targowych – istota i rola

Statystyka to nauka zajmująca się analizowaniem i liczbowym opisem zjawisk masowych i populacji. Ma one dwie podstawowe funkcje: opis i podsumowanie informacji w taki sposób, aby były one użyteczne oraz indukcja prowadząca do uogólnień na podstawie eksperymentów i powtarzających się obserwacji faktów.

W przypadku branży targowej dane statystyczne służą do przede wszystkim opisu branży i przedstawienia kluczowych  informacji takich m.in., jak wielkość i obroty branży, struktura rynku targowego, wielkość wpływów do budżetu generowanego przez branżę targową, a także liczbę targów, liczbę m2 wynajętej powierzchni na targach, liczbę wystawców oraz zwiedzających.

 Jednym z zadań statutowych Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest właśnie prowadzenie statystyk dotyczących rynku targowego w Polsce. Informacje statystyczne przekazywane są rządowi, stosownym resortom oraz mediom.

 Znaczenie transparentnych statystyk targowych coraz bardziej rozumieją i doceniają również firmy. W oparciu o statystki targowe firmy, które są przekonane o skuteczności udziału w targach i roli targów jako narzędzia strategicznego, w tym instrumentu marketingu i komunikacji biznesowej, mają możliwość dokonania wyboru najbardziej efektywnych imprez targowych dla rozwoju swoich biznesów.

  Corocznym efektem działań związanych z pozyskiwaniem i analizą tych danych we współpracy z CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych jest prezentowany Raport PIPT „Targi w Polsce”.

 Więcej informacji na tematu roli audytu znajdą Państwo TUTAJ