Audyt CENTREX dla PIPT potwierdza dobrą kondycję rynku targowego w Polsce

Ostateczne dane statystyczne targów w Polsce, potwierdzone audytem CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, wskazują, że 2014 rok był dla polskiej branży targowej udany i utrzymała się tendencja wzrostowa w zakresie wszystkich kluczowych parametrów polskiego rynku targowego: wynajętej powierzchni targowej, liczby wystawców i liczby zwiedzających. Ze względu na cykl organizacji kilku wiodących marek targów co 2 lata, statystyki targowe za 2014 rok porównujemy do roku 2012. Według danych PIPT i CENTREX całkowita ilość powierzchni wynajętej na targach w Polsce wyniosła 817 481 mkw. (wzrost o 75 112 mkw. w porównaniu z 2012 r.). W 214 targach zorganizowanych w roku ubiegłym udział wzięło 28 799 wystawców (wzrost o 989). Z ich ofertą zapoznało się 1 378 209 zwiedzających (wzrost o 215 818). Bezsprzecznym liderem rynku pozostają Międzynarodowe Targi Poznańskie. Rosną parametry i standardy Zdaniem ekspertów targowych, długofalowy wzrost gospodarczy Polski sprzyja rozwojowi polskiego sektora targowego, który niewątpliwie podąża za potrzebami gospodarki i przedsiębiorców, a jednocześnie wspiera rozwój gospodarczy regionów i kraju. Poprawa kondycji wielu polskich małych i średnich przedsiębiorstw zachęca je do uczestnictwa w ponad 200 specjalistycznych targach w Polsce. Zachęca również ulegająca zdecydowanej poprawie jakość targów. To efekt starań organizatorów targów i operatorów obiektów targowych, którzy mając świadomość rosnących oczekiwań swoich klientów, dbają o poprawę standardu usług związanych z organizacją targów i wystaw, a także dostosowują ofertę targową (zakres targów) do aktualnych potrzeb wystawców i zwiedzających. Wystawcy i zwiedzający na targach korzystają z nowoczesnej infrastruktury dynamicznie rozwijających się, modernizowanych i nowo budowanych centrów targowych zarządzanych przez członków PIPT. Dobra kondycja targów w Polsce to także rezultat wysokiej jakości oferty, jaką mają dla klientów targów w Polsce specjalistyczne firmy usług okołotargowych (projektowanie, budowa, wyposażanie stoisk, transport i spedycja targowa, usługi multimedialne, reklamowe, hostessy, catering i inne). Między Wschodem a Zachodem Nie bez znaczenia dla rozwoju polskiego rynku targowego jest korzystne położenie geopolityczne Polski – na granicy Unii Europejskiej. W kontekście znaczenia targów dla rozwoju międzynarodowego handlu, nasz kraj pozostaje najważniejszym rynkiem targowym w Europie Środkowej, co potwierdza rosnąca liczba wystawców zagranicznych. W 2014 roku miał miejsce 7,4% – owy przyrost liczby wystawców zagranicznych (z 4 461 w 2012 do 4 790 w 2014 r.). Do przyjazdu na targi w Polsce z pewnością zachęca, obok coraz nowocześniejszej infrastruktury targowej i oferty towarzyszącej targom, także znacząca poprawa infrastruktury komunikacyjnej. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, czerwiec 2015 r.