Apel Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

W dniu 19.10.2020 Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń RPSiW, której PIPT jest Członkiem Założycielem, wysłała do Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pismo obrazujące aktualną sytuacją w branży spotkań i wydarzeń wraz propozycją konkretnych inicjatyw po stronie administracji publicznej, w ramach wsparcia dla przedsiębiorstw w naszym sektorze.

W piśmie, w nawiązaniu do Rozporządzenia z dn. 16.10.2020 RPSiW stwierdza m.in, że:

– Przemysł spotkań: wydarzenia, konferencje, spotkania B2B, targi, turystyka biznesowa, działalności hoteli biznesowych, firm sceno technicznych i scenograficznych został ponownie zatrzymany.

– Warunki określone w rozporządzeniu uniemożliwiają prowadzenie naszej działalności gospodarczej. Działalności, której łączny obrót wynosi według szacunków pomiędzy 35 a 65 mld PLN.

– Nie udało nam się przywrócić działalności operacyjnej po marcowym lockdownie i w związku z brakiem otrzymania pomocy sektorowej nasza sytuacja jest dramatyczna.

– Nadszedł czas na podjęcie pilnych i skutecznych działań – działań skierowanych sektorowo – do najbardziej poszkodowanych gałęzi gospodarki oraz podmiotowo – do firm dotkniętych największym spadkiem obrotów.

Z pismem można się zapoznać na TEJ STRONIE.