Apel Rady Ekspertów ds. Turystyki i Rady Polskiej Organizacji Turystycznej

W  posiedzeniu Rady Ekspertów ds. Turystyki przy Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii  oraz Rady Polskiej Organizacji Turystycznej uczestniczyli członkowie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentował prezes Rady PIPT Tomasz Kobierski. Eksperci dostrzegając wagę podania jasnych zasad już teraz, aby klienci mogli podejmować świadome decyzje zakupowe, a przedsiębiorcy odpowiednio wcześnie mogli przygotować się do działalności jesienią wydali wspólny apel.

Główne powody wydania wspólnego apelu przez Radę Ekspertów ds. Turystyki i Radę Polskiej Organizacji Turystycznej:

  • Gwarancja możliwości korzystania z usług turystycznych i udziału w spotkaniach biznesowych na jesieni dla klientów posiadających certyfikat COVID
  • Konieczność zapewnienia bezpiecznej obsługi przez personel posiadający taki certyfikat.

Cały apel – do pobrania TUTAJ.