Apel PIPT do Premiera Morawieckiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu w dniu 17.09 przyjął ustawę tzw. mikrotarczę dla turystyki. Niestety Sejm przyjął tylko część poprawek, które zaproponował Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polska Izba Przemysłu Targowego.Dlatego też PIPT wystosowała apel do Premiera Matusza Morawieckiego

Wraz z apelem do Premiera wystosowaliśmy listę postulatów, których spełnienie  warunkuje przyszłość branży targowo – kongresowej. Wśród głównych założeń postulatów znalazły się zagadnienia dotyczące bieżącego wsparcia, tj. abolicja składek ZUS od 1 września 2020 do 31 marca 2021 czy wydłużenie maksymalnego łącznego okresu korzystania z dofinansowań wynagrodzeń pracowników z 3 do 9 miesięcy. Na liście są też kwestie dotyczące długofalowej pomocy dla rozwoju branży targowej, jak programy hosted buyers czy dofinansowanie celowe dla prestiżowych targów międzynarodowych, promujących polskie produkty i usługi zgodnie z rekomendacją PIPT.

APEL DO PREMIERA MORAWIECKIEGO

POSTULATY POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO