Apel PIPT do Premier Jadwigi Emilewicz

W dniu dzisiejszym został wysłany do Premier Jadwigi Emilewicz apel Polskiej Izby Przemysłu Targowego wraz z postulatami, propozycjami rozwiązań, wynikami badań ankietowych, a także z deklaracją PIPT dotyczącą zaangażowania się we współpracę z MR w celu ochrony i odmrażania targów w Polsce. Kopie pisma zostały wysłane do następujących osób:

1.Pan Mateusz Morawiecki, Premier RP
2.Pan Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w MR
3.Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
4.Pan Rafał Szlachta, Dyrektor Departamentu Turystyki MR
5.Pan Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan
6.Pan Krzysztof Kajda Zastępca Dyrektora Generalnego, Szef Pionu Ekspertów Konfederacji Lewiatan