Apel PIPT do Posłów i Senatorów w sprawie pomocy dla branży targowej

W piątek, 11 grudnia, Polska Izba Przemysłu Targowego wystosowała apel do wszystkich Posłów oraz Senatorów RP:

Tarcza rządowa 6.0. oraz Tarcza Finansowa PFR 2.0., zgodnie z zapewnianiem Premiera Jarosława Gowina, jest skierowana do wybranych branż, które są najbardziej poszkodowane przez pandemię COVI-19 i jej konsekwencje i są jednocześnie najbardziej priorytetowe dla gospodarki. Na liście tychże branż znalazła się również branża targowa, co ma dla branży targowej oraz Polskiej Izby Przemysłu Targowego ogromne znaczenie.

Jednak pomoc dedykowana dla branży targowej trafi zaledwie do kilku procent firm, co jest spowodowane przyjęciem tylko jednego numeru kodu PKD, tj. 82.30.Z – opisującego działania organizatorów tragów – dla firm sektora targowego, jako kryterium otrzymania pomocy z Tarczy 6.0. 

Zgodnie z badaniami w branży targowej działa ok. 4 500 firm w kilku różnych segmentach, w którym segment organizatorów targów stanowi jedynie niecałe 1,5% .Przyjmując, iż część z firm z pozostałych segmentów branży targowej, obok swoich usług organizuje również targi i ma jako wiodące PKD wpisany numer 82.30.Z procent ten może wzrosnąć do 10%. Oznacza to, że 90% firm branży targowej, które mają przychody głównie z działań na rzecz targów, nie otrzyma żadnego wsparcia z pomocy dedykowanej teoretycznie dla sektora targowego. Bez tych firm nie ma możliwości zorganizowania żadnej imprezy targowej. 

Zdajemy sobie sprawę z trudności jaką sprawia rozproszenie numerów PKD firm z pozostałych segmentów branży targowej. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie załączonej propozycji PIPT, która pozwoliłoby wszystkim firmom targowym, które nie mają wpływów od lutego 2020 r., skorzystać z oferowanej przez PFR pomocy.

Do maila dołączamy szacunki dla naszej branży wraz z postulatem Izby.

Postulaty PIPT zostały również przesłane do:

  1. Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP
  2. Pana Mateusza Morawieckiego, Premiera RP
  3. Pana Jarosława Gowina, Wicepremiera RP
  4. Pana Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
  1. Pana Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  2. Pana Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej
  3. Pana Macieja Wituckiego, Prezydenta Konfederacji Lewiatan
  4. Pana Krzysztofa Kajdy, Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan