Apel PIPT do Ministra Zdrowia

W dniu 9 listopada Polska Izba Przemysłu Targowego zwróciła się z apelem do Ministra Zdrowia o przekazywanie cyklicznych, orientacyjnych prognoz dotyczących przebiegu pandemii na kolejne 2-3 miesiące do przodu, a także informacji w zakresie możliwych obostrzeń, limitów oraz wytycznych mających jakiekolwiek skutki dla gospodarki w tym branży targowej.

Całość apelu – https://bit.ly/31SoGEt