Andrzej Byrt Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr. Andrzejowi Byrtowi, wieloletniemu Prezesowi Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, odbyło się 19 maja 2016 r. w auli UEP. Senat UEP wyróżnił dr. Andrzeja Byrta jako wybitnego organizatora przedsiębiorczości międzynarodowej, skutecznego lidera biznesu, sprawnego negocjatora i dyplomatę, budowniczego relacji nauki z praktyką, a także uznanego mówcę i propagatora wartości ekonomicznych w społecznościach międzynarodowych. Do tej pory zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został nadany 25 osobom szczególnie zasłużonym, o wysokim statusie naukowym, których praca i osiągnięcia wypełniają misję Uczelni. Przez wiele lat był pracownikiem, dyrektorem naczelnym oraz prezesem zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wdrożył wówczas szeroki program inwestycyjny oraz poszerzył zakres imprez handlowych MTP w kraju i za granicami polski, zwiększając udział MTP w rynku targowym Polski, ich obroty i zyskowność. Jako przedstawiciel dyplomatyczny naszego kraju za granicą był attaché handlowy w Ambasadzie PRL w Brukseli (1987-1990), później awansował na radcę handlowego – szefa Biura Radcy Handlowego Ambasady RP w Brukseli. Dwukrotnie został mianowany na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Federalnej Niemiec (1995–2001 i 2002–2006). W 2001 roku był doradcą prezydenta RP ds. niemieckich i gospodarczych, później powołany został na podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP – był odpowiedzialny m.in. za stosunki dwustronne RP z państwami Unii Europejskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz za sprawy gospodarcze, kulturalne i dyplomację publiczną Polski za całym świecie. Od 2014 roku jest ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako. Andrzej Byrt jest członkiem Komitetu Ekonomicznego PAN, członkiem kolegiów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz wielu ciał społecznych. Od lat jest również wykładowcą międzynarodowych stosunków gospodarczych, sztuki dyplomacji, międzynarodowych negocjacji gospodarczych i protokołu dyplomatycznego. Za swoje dotychczasowe zasługi został odznaczony Krzyżem Oficerskim (1997) i Komandorskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą i Szarfą Orderu Zasługi RFN (2001), Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Estonii (2002), Krzyżem Zasługi Nadrenii Palatynatu (1997) i szeregiem odznaczeń branżowych i wyróżnień społecznych. Środowisko targowe serdecznie gratuluje!
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu