Andrzej Bobiński, prezes Transmeble International obchodzi 90 urodziny!

11 kwietnia 90 urodziny obchodził Pan Andrzej Bobiński. To osoba mająca wybitne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości i polskiej gospodarki, przede wszystkim zaś dla rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego oraz przemysłu targowego i samorządu polskich przedsiębiorców działających w przemyśle targowym, reprezentujących liczne specjalizacje branżowe, w tym usługi logistyki i spedycji targowej.

Pan Andrzej Bobiński, z wykształcenia inżynier, od ponad 45 lat (od 1971 r.) związany jest zawodowo z branżą motoryzacyjną, transportem i spedycją. Jest osobą, która w znaczący sposób przyczyniła się do  rozwoju  gospodarki Wielkopolski i miasta Poznania. Jako dyrektor Fabryki Samochodów Rolniczych „Polmo”, utworzonej na bazie Wielkopolskich Zakładów Napraw Samochodowych w Poznaniu, pan Andrzej Bobiński w latach 70-tych miał wielki wpływ na uruchomienie produkcji pierwszego samochodu polskiego przeznaczonego na potrzeby rolnictwa – Tarpana

Swoje ogromne doświadczenie w branży motoryzacyjnej pan Andrzej Bobiński od 1992 roku przekłada na własne przedsiębiorstwo działające w branży usług transportu i spedycji, przede wszystkim dla wystawców na targach w Polsce i na całym świecie.  Transmeble International to prężnie działająca firma, która rozwinęła działalność w zakresie fachowej, specjalistycznej obsługi spedycyjnej wystawców, przyczyniając się do poprawy jakości tego typu usług w Polsce, a tym samym poprawy postrzegania polskiego rynku targowego przez klientów polskich i zagranicznych. Do niewątpliwych osiągnięć pana Andrzeja Bobińskiego należy stworzenie właściwych warunków organizacyjnych oraz bazy technicznej dla sprzętu przeładunkowego w Poznaniu. Liczni klienci targowi firmy doceniają wysokie kwalifikacje pracowników biurowych oraz operatorów wózków widłowych, jak i wysokiej klasy sprzęt przeładunkowy wykorzystywany do pracy spedycyjnej. 

Pan Andrzej Bobiński od kilkudziesięciu lat z powodzeniem łączy pracę zawodową z działalnością na niwie społecznej. Jest wieloletnim zasłużonym działaczem, a obecnie Honorowym Prezesem Automobilklubu Wielkopolska – zrzeszającego dziś ponad 4000 członków i  prężnie działającego klubu miłośników motoryzacji, z siedzibą w Poznaniu, którego historia rozpoczęła się w 1923 roku.

Jest jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Logistycznego, z inicjatywy którego w latach 90-tych rozpoczęła działalność edukacyjną Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Jako znawca zagadnień transportu, logistyki i spedycji, współpracuje także z innymi ekspertami, naukowcami z wielu uczelni wyższych w Polsce, zarówno w Poznaniu (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, jak i w innych miastach Polski (Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Niznesu w Dąbrowie Górniczej), a także za granicą (VSB – Techniczny Uniwersytet Ostrava w Republice Czeskiej, Hochschule Neuss fűr Internationale Wirtschaft, Niemcy). Pan Andrzej Bobiński od wielu lat angażuje się w działalność wydawniczą. Jest członkiem Rady Programowej czasopisma branżowego Logistyka.

Od 1995 roku pan Bobiński jest także współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, organizacji tworzonej przez ponad 200 członków – przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, polityki i mediów, której głównym celem jest działanie na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości. Pan Andrzej Bobiński pełnił funkcję przewodniczącym Rady Programowej organizacji, a obecnie jest jej wiceprzewodniczącym.

Za zasługi na niwie działalności społecznej pan Andrzej Bobiński otrzymał liczne wyróżnienia i odznaki, wśród których, z ostatnich lat, warto wymienić wyróżnienie nadane przez Stowarzyszenie  im. Hipolita Cegielskiego w styczniu 2006 roku – „Godność Lidera Pracy Organicznej” wraz ze Statuetką „Honorowego Hipolita” oraz medal „LABOR OMNIA VINCIT”, a w roku 2008 –  „Medal Zasłużonego dla woj. wielkopolskiego”. W 2013 r. w uznaniu zasług otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Bardzo ważną część działalności społecznej pan Andrzej Bobiński poświęcił także przemysłowi targowemu w Polsce. Od ponad 20 lat nie ustaje jego praca na rzecz Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Pan Bobiński jest aktywnym członkiem, inspirującym organizację do działań na rzecz poprawy jakości usług świadczonych przez polskich przedsiębiorców na rzecz klientów targów i dobrych obyczajów, uczciwości i etyki w biznesie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy organów  Izby. W latach 2000-2006 był członkiem Komisji Rozjemczej PIPT a od 2007 roku jest wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Jako wiodący w Polsce dostawca usług transportu i spedycji targowej, jednocześnie troszczy się o wysoki poziom wszystkich usług związanych z organizacją targów, czego wyraz daje angażując się w dyskusje i prace w ramach PIPT wynikające z potrzeb rozwiązywania problemów, z jakimi boryka się przemysł targowy w Polsce.

Fot. archiwum PIPT, FotoBueno