Andrzej Bobiński, prezes Transmeble Int. wyróżniony przez Ministra Gospodarki

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, organizacja grupująca środowisko wielkopolskich organiczników, od chwili zaistnienia upowszechniająca i umacniająca w społeczeństwie ideały pracy organicznej, jest już od długiego czasu postrzegana nie tylko przez inne organizacje społeczne, zawodowe i branżowe, komórki samorządowe i firmy, ale także przez władze państwowe, przez poszczególne resorty zajmujące się gospodarką, kulturą, zagadnieniami społecznymi. jako ważny podmiot i w wielu przedsięwzięciach także jako partner pozarządowy. Między innymi działalnością Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w obszarze promowania i wspierania polskiej przedsiębiorczości, żywo interesuje się Ministerstwo Gospodarki, osobiście szef tego resortu – Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. To właśnie życzliwe zainteresowanie Ministra Janusza Piechocińskiego stało się okazja do złożenia Mu w dniu 11 lutego br., wizyty przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, który tę wizytę poświęcił przekazaniu Ministrowi Januszowi Piechocińskiemu Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”, wyróżnienia przyznanego Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
Wicepremier Janusz Piechociński z zadowoleniem przyjął wyróżnienie i z kolei sam, w uznaniu działalności pro gospodarczej i pro społecznej Towarzystwa, na ręce prezydenta dr. Mariana Króla przekazał dla wyróżniającej się dużej grupy wielkopolskich organiczników okazjonalne „Dyplomy Ministra Gospodarki” zawierające podziękowanie Ministra. Dyplomem wyróżniony został również p. Andrzej Bobiński, prezes zarządu Transmeble International z Poznania. Serdecznie gratulujemy! Źródło: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego