Andrés Lopez-Valderrama rozpoczął urzędowanie jako Prezydent UFI

Podczas 81. Kongresu UFI w Bogocie, Andrés Lopez-Valderrama, prezes Corferias, Międzynarodowego Centrum Targowego w Bogocie i prezydent AFIDA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Targów Ameryki Łacińskiej, przejął obowiązki prezydenta UFI na rok 2015. Kadencja urzędu trwa jeden rok. Andrés Lopez-Valderrama ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie del Rosario w Bogocie. Następnie studiował zarządzanie na Uniwersytecie Andyjskim w Bogocie, gdzie uzyskała tytuł MBA, w specjalizacji prawo finansowe. Był starszym wykładowcą i profesorem wielu wyższych uczelni. W latach 2001-2006 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Izbay Przemysłowo-Handlowej w Bogocie. W 2006 roku został wybrany prezesem Corferias, Międzynarodowego Centrum Targowego w Bogocie, Kolumbia. Był odpowiedzialny za modernizacje i internacjonalizację firmy i przekształcił Corferias w najważniejsze centrum targowe w regionie Andów, Karaibów i Ameryki Środkowej. Od 2008 roku pełni funkcję prezydenta AFIDA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Targów Ameryki Łacińskiej. W minionych trzech latach Andrés López-Valderrama jest również prezesem Bogota Convention Bureau. Najważniejsze media kolumbijskie uznają go za jednego z wiodących biznesmanów w Kolumbii. Andrés Lopez-Valderrama jest aktywnym członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. W ostatniej trzyletniej kadencji sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Stowarzyszeń UFI, był jednocześnie członkiem rady dyrektorów UFI oraz komitetu zarządzającego UFI. W 2013 roku znalazł się w składzie Prezydenckiego Trio UFI. Źródło: www.ufi.org