Aktualności PIPT

18.12.2015 Studenci z pasją o targach na targach
18.12.2015 Students with passion about exhibitions
04.12.2015 EKSPOZYCJA ROKU - ruszył nowy konkurs PIPT
04.12.2015 EXPOSITION OF THE YEAR - launch of the new PCEI contest
18.11.2015 Ambasador Targów 2014 uroczyście wręczony w Lublinie
18.11.2015 Exhibition Ambassador 2014 presented in Lublin
07.10.2015 Znowelizowana ustawa Prawo własności przemysłowej z podpisem Prezydenta RP
07.10.2015 Priority certificate from the exhibition at trade fairs in Poland signed by the President of Poland
16.09.2015 Innowacje chronione na targach
16.09.2015 Innovations protected at exhibitions
07.09.2015 PIPT prezentuje Raport Targi w Polsce 2014
07.09.2015 PCEI presents the Report Exhibitions in Poland 2014
04.08.2015 PIPT wsparła lobbing EEIA i EMECA w instytucjach UE w sprawie tzw. certyfikatu pierwszeństwa z wystawienia
04.08.2015 PCEI suppports EEIA and EMECA lobbing in EU institutions for exhibition priority certificate
31.07.2015 Organizatorzy targów w Polsce przekonują władze o roli targów jako instrumentu innowacyjnej gospodarki
31.07.2015 Exhibition organizers in Poland are persuading the authorities about the role of exhibitions as an instrument of the innovative economy
12.06.2015 Nagrody w konkursach Stoisko Roku i Lider Usług Targowych wręczone
12.06.2015 The Stand of the Year 2014 and the Leader of Trade Fair Services 2014 awards have been presented
09.06.2015 PCEI approved the program of activity for 2015
09.06.2015 Audyt CENTREX dla PIPT potwierdza dobrą kondycję rynku targowego w Polsce
09.06.2015 CENTREX audit for PCEI confirms the good condition of the exhibition market in Poland
03.06.2015 Walne Zgromadzenie PIPT wybrało nowe władze
03.06.2015 The PCEI General Meeting appointed new authorities of the Chamber
27.05.2015 Przedsiębiorcy branży targowej w Polsce szkolą siępod okiem GIODO
27.05.2015 Training by GIODO and PCEI on protection of personal data
15.05.2015 Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej szansą na przywrócenie certyfikatu pierwszeństwa na targach w Polsce
15.05.2015 The amendment of the Act on Industrial Property Right is an opportunity to reinstate the institution of the exhibition priority at trade fairs in Poland
13.04.2015 15 kwietnia – Światowym Dniem Targów
13.04.205 April 15 - the Global Day of Exhibitions
26.03.2015 Inter-Mark Group zwycięzcą Konkursu Stoisko Roku 2014
26.03.2015 Inter-Mark Group wins the Stand of the Year 2014 Contest
19.03.2015 Maxpol Liderem Usług Targowych 2014
19.03.2015 Maxpol nominated the Leader of Trade Fair Services 2014
16.02.2015 SGS Pierwszy w Polsce certyfikat ISO 20121 dla Meliński Minuth
16.02.2015 SGS Poland officially confirmed that Meliński Minuth passe dan audit ISO 9001 and 20121
28.01.2015 Nowa płaca minimalna w Niemczech zagrożeniem dla firm polskiej branży targowej
28.01.2015 New minimum wage in Germany poses a threat to the Polish exhibition sector
15.01.2015 Meliński Minuth uzyskała ISO 201212012 Zrównoważone Zarządzanie Eventami
15.01.2015 Meliński Minuth obtained the ISO certificate 201212012 Sustainable Event Management
14.01.2015 Przemysław Trawa Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Targowego
14.01.2015 Przemysław Trawa elected the President of Polish Chamber of Exhibition Industry
22.12.2014 Meliński Minuth pierwszą w Polsce firmą z certyfikatem ISO 201212012
22.12.2014 Meliński Minuth is the first Polish company with the ISO 201212012 certificate
02.12.2014 Przemysław Trawa w Radzie Polskiej Izby Przemysłu Targowego
02.12.2014 Przemysław Trawa joins the Board of Polish Chamber of Exhibition Industry
01.12.2014 Zimowy Zjazd PIPT 2014 w Gniewie – ważne decyzje i integracja branży
01.12.2014 PCEI 2014 Winter Meeting in Gniew
27.11.2014 Światowy Dzień Targów. Inicjatywa PIPT z poparciem branży
27.11.2014 The Global Day of Exhibitions. PCEI initiative supported by the sector
27.11.2014 Polska Izba Przemysłu Targowego aktywnie na Kongresie UFI w Bogocie
27.11.2014 Polish Chamber of Exhibition Industry plays an active role during the UFI Congress in Bogota