Aktualnie dostępne narzędzia wsparcia dla przedsiębiorstw

Przypominamy, iż w dalszym ciągu firmy  poszkodowane przez COVID19 mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programów instytucji rozwoju Grupy PFR.

W ramach Grupy PFR działa, m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

BGK oferuje następujące produkty:

 

PARP oferuje następujące produkty:

  • darmowe szkolenia online w zakresie prowadzenia działalności, np. szkolenia z pozyskiwania kapitału na działalność MŚP, prawa
    podatkowego, czy marketingu
  • finansowanie dla firm
  • w III kw. 2021 r. PARP zajmie się programem: Bony na cyfryzację dla MŚP z pulą środków 110 mln zł, które będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązań cyfryzacyjnych w firmie i na wprowadzenie innowacji poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych\

 

ARP oferuje następujące produkty:

 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) pomaga przedsiębiorcom zainteresowanym otrzymaniem wsparcia ze środków unijnych – więcej informacji na: instrumentyfinansoweue.gov.pl

Informacje na temat wsparcia w ramach programów unijnych dostępne są na stronie: Instrumenty Finansowe AntyCovid19 – Krajowy Punkt Kontaktowy (instrumentyfinansoweue.gov.pl)

 

ZUS –  przedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków do otrzymania zwolnienia z ZUS na podstawie Tarcz antykryzysowych, mogą na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ubiegać się w ZUS o:

  • odroczenie terminu na opłacenie składek
  • układ ratalny
  • umorzenie (w zakresie składek na własne ubezpieczenia społeczne).
  • Informacje na temat ulg w opłacaniu składek do ZUS dostępne są na stronie: Ulgi / umorzenia – Firmy – ZUS