Abisal sp. z o.o. ponownie Członkiem PIPT

W dniu 15 września 2020 odbyło się w Poznaniu spotkanie, w którym uczestniczyli Tomasz Kobierski, Prezes Rady PIPT, Krzysztof Szofer, Członek Rady PIPT, Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT oraz Adam Gabrysiak, prezes zarządu firmy Abisal.

Spotkanie miało charakter merytoryczny, na którym firma Abisal została na nowo powitana w szeregach Izby. Omówione również zostały wyzwania branży targowej oraz aktualne działania Izby.

Foto:archiwum PIPT