25-lecie PIPT

 

2018 rok był rokiem obchodów jubileuszu 25-lecia Polskiej izby Przemysłu Targowego  i polskiego samorządu gospodarczego przedsiębiorców działających w branży targów. Organizacja istnieje od 1993 roku. W latach 1993 – 2006 funkcjonowała jako Polska Korporacja Targowa, a od 2006 roku jest izbą gospodarczą przedsiębiorców branży targowej i firm branż pokrewnych świadczących szeroki wachlarz usług dla targów, wystaw i eventów oraz ich klientów.

Pierwsze uroczystości związane z Jubileuszem Polskiej Izby Przemysłu Targowego miały miejsce w maju, kiedy to odbyło się Walne Zgromadzenie PIPT oraz zorganizowana została wieczorna Gala z udziałem aktualnych i byłych Członków Zwyczajnych i Honorowych Izby oraz gości. Gala 25-lecia odbyła się w Concordii Design w Poznaniu i była okazją do wspomnień, uczty kulinarnej oraz zabawy.

Kolejnym wydarzeniem w ramach obchodów 25-lecia PIPT był 10. Zimowy Zjazd PIPT, który odbył się w listopadzie 2018 roku. Tym razem na miejsce konferencji branżowej członkowie Izby wybrali uroczą Kudowę Zdrój w Kotlinie Kłodzkiej. Na Zajezdnie pojawiło się ponad 80 osób. Trzydniowe spotkanie miało charakter nie tylko merytoryczny, ale sportowy i integracyjny. 

Siedzibą Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest miasto Poznań – kolebka polskich targów.

Członkami PIPT są przede wszystkim organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowo-konferencyjnych w Polsce, dostawcy usług projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, transportu i spedycji  targowej,  organizatorzy  wystąpień  polskich firm  w  targach  za  granicą  i  przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce, jak również firmy z branży reklamy  i marketingu, IT, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i dostawcy bazy noclegowej dla klientów targów.

Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest nieustannie:

  • służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego w Polsce,
  • działać na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem branżowym, wypracowania motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroniła interesy gospodarcze członków Izby,
  • być skuteczną płaszczyzną działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego,
  • promować udział w targach jako skuteczny element strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw,
  • promować najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie danych statystycznych targów i podstawowe definicje i pojęcia stosowane w branży targowej,
  • działać na rzecz podnoszenia standardów usług targowych w Polsce,
  • dostarczać aktualną wiedzę branżową i oferować graczom rynku targowego w Polsce możliwości w zakresie edukacji i doradztwa prawnego.

Działania lobbingowe są od lat bardzo ważnym obszarem działania PIPT jako izby gospodarczej.  W tym zakresie Izba odniosła w minionych latach kilka sukcesów, skutecznie uczestnicząc w procesie nowelizacji m.in. prawa dotyczącego bezpieczeństwa imprez masowych (wyłączenie targów i wystaw) i ustawy prawo własności przemysłowej (ponowne wprowadzenie tzw. instytucji pierwszeństwa z wystawy).

W 2017 roku  intensywne  działania  PIPT dotyczyły  nowelizacji  ustawy  o podatkach  dochodowych,  a  także  ustawy  o  ograniczeniu handlu w niedzielę. Działaniom lobbingowym PIPT sprzyja członkostwo w Krajowej Izbie Gospodarczej. Zgodnie z misją, Polska Izba Przemysłu Targowego nieustannie promuje targi jako jeden z najważniejszych instrumentów komunikacji bezpośredniej i marketingu dla firm z różnych sektorów gospodarki oraz zachęca przedsiębiorców do udziału w targach w charakterze wystawców i zwiedzających.

Wspierając współpracę między partnerami i uczestnikami rynku targowego w Polsce, Izba pośredniczy w wymianie informacji i doświadczeń między członkami, a także realizuje wspólne projekty i przedsięwzięcia z ich udziałem. Jednocześnie Izba dba o transparentność polskiego rynku

targowego, poprzez audyt danych statystycznych targów, we współpracy z międzynarodowym audytorem CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych. Od 2016 roku PIPT prowadzi ogólnopolską kampanię promocyjną „Targi Dają Więcej”

(www.targidajawiecej.pl) Dzięki aktywnemu członkostwu w UFI – Światowym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego, PIPT utrzymuje kontakty z najważniejszymi rynkami targowymi w Europie i na świecie. Wśród najważniejszych zagranicznych partnerów branżowych PIPT są także wspomniany wyżej CENTREX -Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych z siedzibą w Budapeszcie, AUMA (Niemcy), AEFI i CFI (Włochy), UNIMEV (Francja), RUEF (Rosja), IFES i inne. Wraz z nimi PIPT aktywnie wspiera realizację projektów uznanych przez międzynarodowe środowisko ekspertów targowych za istotne dla rozwoju targów na świecie.

Wszystkich pozostających poza PIPT przedsiębiorców branży targowej serdecznie zapraszamy do współpracy i do członkostwa w naszej organizacji! Nie od dziś wiadomo wszakże, że razem jest łatwiej!

Polska Izba Przemysłu Targowego, 2018 r.