87 lat temu, 16 maja 1929 roku ruszyła PeWuKa

87 lat temu rozpoczęła się Powszechna Wystawa Krajowa, która całkowicie zmieniła Poznań. Było to jedno z najbardziej śmiałych przedsięwzięć międzywojennej Polski, które ze względu na skalę i rozmach możemy porównać jedynie do Wystaw Światowych Expo. Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowano z okazji 10-lecia odzyskania niepodległości z inicjatywy prezydenta miasta Cyryla Ratajskiego. Wystawa stanowiła przegląd dorobku gospodarczego i kulturalnego odrodzonej Polski. Powszechna Wystawa Krajowa odbyła się w dniach 16 maja – 30 września 1929 r. Na jej potrzeby wybudowano 112 obiektów wystawowych. Przy pracach budowlanych zatrudniono 1.200 robotników. Protektorat nad wystawą objął Prezydent Ignacy Mościcki, a na czele komitetu organizacyjnego stanął Józef Piłsudski. W pawilonach tematycznych prezentowano przemysł ciężki, metalowy, lotniczy, samochodowy czy elektrotechnikę. Swoje pawilony miały też Przemysł Drzewny, Handel i Ubezpieczenia czy Rzemiosło. Panie chętnie odwiedzały Pawilon Pracy Kobiet oraz pawilony poświęcone włókiennictwu, konfekcji, galanterii i jedwabnictwu. Oryginalnym kształtem z trzema wieżami wyróżniał się Pawilon Przemysłu Wódczanego. Goście odwiedzali także Pawilon Przemysłu Likierowego i Koniakowego oraz pawilony Fabryki Czekolady Goplana, firmy E.Wedel i syn czy Browaru Okocimskiego. Tereny dzielnicy Łazarz zajmowały pawilony rolnicze – Produkcja zwierzęca, Mleczarstwo i jajczarstwo, Przemysły Ziemniaczane, Akwarjum (Pawilon Rybacki) czy Meljoracje Rolne oraz Meteorologja. Osobne pawilony miały Miasto Lwów oraz Gdańsk. Sporo miejsca na Pewuce poświęcono także instytucjom publicznym i urzędom. Odwiedzić można było m.in. Ministerstwo Komunikacji, Ministerstwo Poczty i Telegrafów, Ministerstwo Rolnictwa czy Ministerstwo Reform Rolnych. Pewuka miała też swój Pałac Sztuki. Uruchomiono go w istniejącym do dziś Collegium Anatomicum. W ciasnych salach prezentowano m.in. dzieła Matejki i Wyspiańskiego Wystawa zajmowała 65 ha powierzchni (dzisiejszy obszar targów na 23ha), prezentowało się na niej 1.427 wystawców, wybudowano 112 obiektów wystawowych, przygotowania trwały prawie 900 dni. Żeby zobaczyć wszystkie atrakcje Wystawy, należało poświęcić cały tydzień. Teren wystawy spięto linią akumulatorowego minitramwaju, ułatwiającego pokonywanie większych dystansów. Przez 138 dni wydarzenia, jej ekspozycje i atrakcje (wśród których było np. wesołe miasteczko) zwiedziło 4,5 miliona osób, w tym 200.000 zagranicznych gości. Goście wyjeżdżali z Poznania zafascynowani miastem, nowoczesną architekturą pawilonów, atrakcjami i przede wszystkim – ciekawą ekspozycją. Nigdy wcześniej ani nigdy później Polacy nie zorganizowali tak potężnej wystawy, z której rozmachem dziś równać się mogą wyłącznie światowe wystawy EXPO. Gdyby nie PeWuKa, Poznań wyglądałby zupełnie inaczej. Budynki, które powstały z okazji Wystawy – Palmiarnia, Collegium Historicum, Dworzez Zachodni, Hotel Polonia (dziś szpital kliniczny) służą poznaniakom do dziś.