81. Kongres UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego w Ameryce Łacińskiej

Po raz pierwszy od 1975 roku, Kongres UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego – odbył się w Ameryce Łacińskiej. W dniach od 29 października do 1 listopada br. 300 uczestników Kongresu w Bogocie, w Kolumbii, pochyliło się nad tematem „Gotowi by sprostać wyzwaniom w zakresie konkurencyjności”. Podczas trwającego 4 dni 81. Kongresu UFI jego uczestnicy skupili swoją uwagę na wielu zagadnieniach związanych z przewagą konkurencyjną – dziś i w przyszłości, realizując interesujący program Kongresu w klimacie i niepowtarzalnej atmosferze Ameryki Łacińskiej. – Ameryka Łacińska jest bardzo szybko rozwijającym się rynkiem co stwarza doskonałe możliwości dla rozwoju przemysłu targowego – ocenił Paul Woodward, dyrektor zarządzający UFI. – Biznes targowy zmienia się, zaś niektóre rynki są specyficzne i charakteryzują się szczególnymi cechami, które musimy uwzględnić w naszych działaniach biznesowych nakierowanych na rozwój. Stąd wybór tematu tegorocznego Kongresu UFI. – podsumowuje. W ciągu ostatnich dwudziestu lat Ameryka Łacińska pokazała zaskakujące oznaki zmian. Porównując niektóre z najważniejszych wskaźników ekonomicznych na przestrzeni lat 1993-2013, zauważamy przede wszystkim: wzrost PKB per capita (produkt krajowy brutto na głowę) z 4,165 $ do 12,332 $, spadek inflacji z 10,2% do 3,9%, spadek z 11,4$ do 5,5% liczby ludności żyjącej w skrajnym ubóstwie, z dochodem mniejszym niż 1 $ dziennie, wzrost średniego produktu krajowego brutto w krajach Ameryki Łacińskiej z 2% w 1980 roku do 4% w 2012 roku.
Podczas Kongresu w Bogocie uczestnicy przyjrzeli się czynnikom konkurencyjności w odniesieniu do przemysłu targowego. Poruszone zostały kwestie poziomów konkurencyjności oraz jej perspektywy. Wykładowcy oraz delegaci Kongresu przeanalizowali rynki, działalność małych lokalnych firm oraz wielkich firm międzynarodowych, działalność obiektów oraz organizatorów targów, w celu zidentyfikowania czynników konkurencyjności oraz analizy procesu zarządzania tymi czynnikami. Podczas 81. Kongresu UFI tradycyjnie obradował Komitet Stowarzyszeń UFI oraz Oddziały Regionalne (Europa, Azja-Pacyfik, Afryka- Bliski Wschód oraz Ameryka Łacińska). Poruszono najważniejsze zagadnienia będące w centrum uwagi poszczególnych regionalnych i krajowych rynków targowych. W 81. Kongresie UFI wzięli udział: przedstawiciel Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz członkowie Izby: Easyfairs Polska, Warszawskie Centrum EXPO XXI, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi w Krakowie. Źródło: www.ufi.org