8 czerwca 2016 roku – „Światowym Dniem Targów 2016”

Oficjalnie ruszyła pierwsza w historii globalna kampania promocyjna przemysłu targowego – dzień 8 czerwca br. został ustanowiony Światowym Dniem Targów 2016 . To wspólna decyzja członków UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego z siedzibą w Paryżu oraz IAEE – Międzynarodowego Stowarzyszenia Targów i Eventów (Dallas, USA). Światowy przemysł targowy, reprezentowany przez organizatorów targów, operatorów obiektów targowych, stowarzyszenia targowe i dostawców usług komplementarnych dla organizacji targów, wystaw i eventów, łączy się i jednym, spójnym głosem chce zwrócić uwagę światowej opinii publicznej oraz interesariuszy naszej branży na korzyści jakie przemysł targowy przynosi dla rozwoju gospodarczego, a także chce pokazać atrakcyjność pracy zawodowej w branży targów. W efekcie wielomiesięcznych dyskusji i uzgodnień podjęto decyzję o realizacji na całym świecie – przy wsparciu krajowych i regionalnych stowarzyszeń targowych, serii wydarzeń o pozytywnym wydźwięku, promujących przemysł targowy – równolegle, skoncentrowanych wokół jednego, ustalonego dnia – w 2016 roku jest to 8 czerwca. W celu uruchomienia tego ważnego światowego projektu, UFI, IAEE, Polska Izba Przemysłu Targowego oraz kilkanaście innych stowarzyszeń targowych z różnych regionów świata podjęły szereg działań. W dniu 5 stycznia br. w Paryżu w siedzibie UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy operacyjnej, która zadecydowała, że celem kampanii ŚDT planowanej na 2016 rok i na kolejne lata jest wyeksponowanie znaczenia przemysłu targowego w odbiorze kluczowych grup interesariuszy branży, wśród których są: społeczność biznesowa, przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (potencjalni klienci targów), władze państwowe i samorządowe, a także następne pokolenie pracowników branży targowej. „Realizowanych jest wiele wspaniałych inicjatyw krajowych i międzynarodowych, skierowanych do wystawców i zwiedzających na targach, decydentów politycznych i innych interesariuszy przemysłu targowego. Tym razem wszyscy łączymy się i pod parasolem „Światowego Dnia Targów” wzmacniamy i zwielokrotniamy nasz przekaz”, stwierdzili Sergey Alexeev, Prezydent UFI oraz Julie Smith, przewodnicząca IAEE. Kampania „Światowy Dzień Targów” skupi się przede wszystkim na komunikatach promujących wyjątkowe wartości jakie targi niosą dla ich uczestników – wystawców i zwiedzających, znaczenie targów i wystaw dla rozwoju gospodarczego, rozwoju handlu i internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz rola targów w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności firm. Jednocześnie ŚDT ma być okazją do uhonorowania osób pracujących w przemyśle targowym na całym świecie i do pokazania jak ciekawa jest praca i jak atrakcyjnie przedstawiają się możliwości zrobienia kariery zawodowej w firmach branży targowej. Światowy Dzień Targów – kampania, która zaowocowała tegoroczną akcją, będzie rozbudowywana w kolejnych latach. Już wiadomo, że inicjatywa uzyska poparcie kolejnych organizacji branżowych. „Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż otrzymaliśmy już wielkie wsparcie ze strony naszych partnerów”, podkreślili Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI oraz Dawid DuBois, prezes i dyrektor zarządzający IAEE. „Wszystkich uczestników przemysłu targowego gorąco zachęcamy do dołączenia do naszej inicjatywy”, dodali. Na liście stowarzyszeń, które przystąpiły do realizacji projektu „Światowy Dzień Targów 2016” są obecnie: UFI (Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego), Polska Izba Przemysłu Targowego (Polska), IAEE i SISO (Stany Zjednoczone), a także: AAXO i EXSA (Afryka Południowa), AEFI i CFI (Włochy), AEO (Wielka Brytania), AFE (Hiszpania), AUMA i FAMAB (Niemcy), CEFA i CENTREX (Europa Środkowowschodnia), EEIA (UE), IECA (Indonezja), IEIA(Indie), LECA (Liban), RUEF (Rosja) i UNIMEV (Francja). Zainteresowani dołączeniem do kampanii UFI proszeni są o kontakt z siedzibą UFI w Paryżu – Christian Druart: GED@ufi.org Materiały dotyczące Światowego Dnia Targów do ściągnięcia TU
Do Światowego Dnia Targów pozostało:
trwa inicjalizacja, prosze czekac…Gry
Źródło: UFI www.ufi.org