5 trendów w przemyśle targowym na 2018 rok

Tradycyjnie już na koniec roku podsumowuje się wydarzenia z ostatnich miesięcy i dokonuje ostatecznego ich bilansu. Takie podsumowanie miało miejsce w listopadzie, podczas Walnego Zgromadzenia i Światowego Kongresu UFI w Johannesburgu. I tym razem, podczas Kongresu UFI, dokonano również identyfikacji najważniejszych zagadnień, które będą miały wpływ na światowy przemysł targowy w 2018 roku. Oto „5 trendów, które będą widoczne w 2018 roku”, wiedzą o których dzieli się Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający i CEO UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. 1. Najprawdopodobniej stabilny biznes Pomimo napięcia politycznego, wzrostu protekcjonizmu i postrzeganej jako krucha polityki wolnego handlu, zarówno gospodarka światowa jak i przemysł targowy rozwijają się w tempie szybszym, niż należałoby się spodziewać. Organizatorzy konferencji i targów czerpią korzyści ze zmiany sposobu lokowania budżetów marketingowych przez firmy, który, jak pokazują wyniki różnych badań, polega obecnie na zmniejszeniu wydatków na reklamę i zwiększeniu wydatków na udział w wydarzeniach na żywo (oraz marketing w sieci). Jeśli chodzi o obiekty będące miejscem spotkań, badanie przeprowadzone przez UFI pokazuje, że we wszystkich częściach świata, obiekty rozbudowują się – jest to wyraźny sygnał, iż inwestorzy (z reguły publiczni), biorąc pod uwagę odporność i zdolności przystosowawcze branży, spodziewają się, że przemysł targowy przez wiele następnych lat będzie generował spore obroty i przynosił duże zyski. Jednakże, ponieważ nas przemysł zawsze podąża za rozwojem sytuacji na rynku, rozwoju branży nie można uznawać za rzecz pewną, zaś systematyczny jej wzrost może stać się realny jedynie w wyniku rozszerzenia naszej oferty. 2. Cyfryzacja danych Jednocześnie, odporność i zdolności przystosowawcze przemysłu targowego są poddawane prawdopodobnie największemu testowi – a zarazem otwierają się przed nim wielkie możliwości, ponieważ nieustannie rośnie liczba danych oraz postępuje cyfryzacja. Wiemy, że na całym świecie dyrektorzy zarządzający w przemyśle targowym kierują swoją uwagę oraz inwestycje organiczne na dwa obszary: tworzenie nowych modeli biznesowych dla opartego o dane otoczenia marketingowego i zagwarantowanie przetrwania istniejących modeli biznesowych, opartych o sprzedaż metrów kwadratowych, poprzez zastosowanie nowych produktów. Stopniowo zmniejszą się inwestycje w stosowane produkty. Wskaźnik Cyfryzacji ustalony przez UFI pokazuje, że cały nasz przemysł targowy zaczął się digitalizować – to zwykła konieczność, jeśli chcemy nadal liczyć się dla firm, które budują nowe kompleksowe rozwiązania umożliwiające bezpośrednią współpracę z ich klientami, skutecznie wycofując się z całych segmentów tradycyjnego łańcucha wartości. 3. Zacieranie się granic Oprócz cyfryzacji danych, innym ważnym i nabierającym tempa trendem jest „zacieranie się granic” pomiędzy historycznie odrębnymi formatami jakimi są targi, kongresy i konferencje – ta tendencja będzie trwać, a nawet się wzmocni. Wiele rozwijających się dziś w bardzo szybkim tempie wydarzeń biznesowych jest obecnie zarządzanych przez „przypadkowych organizatorów”. Motorem ich rozwoju jest zgłaszana przez społeczności w sieci potrzeba spotkań twarzą w twarz, w ten sposób właśnie wyłoniły się formaty hybrydowe, takie jak Web Summit – w części festiwal, w części konferencja i w części targi. W dodatku, jeśli chodzi o wydarzenia B2B (skierowane do Biznesu), pojawia się w nich także coraz więcej elementów rozrywki, jako że przystosowują się one do zmieniających się odbiorców. Ponieważ hybrydowe wydarzenia biznesowe świetnie prosperują, obserwować będziemy coraz więcej przykładów współpracy, a może nawet fuzje, pomiędzy tymi nowymi organizatorami, kongresami i działającymi dla zysku organizatorami targów. 4. W poszukiwaniu talentu i kwalifikacji Organizatorzy targów oraz obiekty będące miejscem wydarzeń biznesowych na nowo zastanawiają się kogo powinny zatrudniać i jakie nowe umiejętności pracownicze są potrzebne. Na przemianę jaka dokonuje się w naszej branży będzie coraz mocniejszy wpływ miały nowe, nieco młodsze grupy liderów, z których wielu dziś szybko rozwija się i awansuje za sprawą oceny przez międzynarodowe podmioty działające w branży. Spora ilość programów ukierunkowanych na rozwój młodych talentów oferuje przyszłym liderom dodatkowe możliwości zaistnienia i stania się zauważonym. Jednocześnie wciąż istnieje potrzeba rozwijania programów edukacyjnych, których zadaniem będzie wykształcenie odpowiednio wykwalifikowanych talentów zdolnych do codziennej pracy, szczególnie w obiektach. Równolegle, nasza branża jeszcze mocniej skupi się na pozyskiwaniu z innych branż osób posiadających umiejętności przywódcze i odpowiednie kwalifikacje i postara się zapewnić bardziej różnorodną wyższą kadrę zarządzającą. Aby tak mogło się stać, menadżerowie firm ds. kadr coraz bardziej zwracają uwagę na inwestowanie w kapitał ludzki. 5. Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa Wobec zamachów terrorystycznych jakie miały miejsce w miejscach publicznych na całym świecie, przemysł targowy musi znaleźć odpowiedź na szereg pytań dotyczących wyzwań w zakresie bezpieczeństwa dotyczących organizowanych wydarzeń. W ciągu minionych lat organizatorzy targów i operatorzy obiektów współpracowali ze sobą jeszcze bliżej aby zminimalizować związane z tym ryzyka. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania w tym zakresie, które nadawałoby się do zastosowania dla różnych typów wydarzeń. Środki bezpieczeństwa każdorazowo definiują lokalne prawo, uwarunkowania kulturowe oraz poziom zagrożenia, nie zaś globalne studium przypadku. Największe wyzwanie dla targów: o ile same obiekty najczęściej mają świetną orientację co do najlepszych miejscowych procedur, to wystawcy i zwiedzający będą zawsze oczekiwali rozwiązań, które zaproponuje organizator targów. Tutaj, najprawdopodobniej bardziej niż w wielu innych obszarach, bezpieczeństwo każdego uczestnika wydarzenia będzie wyznaczać poziom współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami organizującymi targi, nie wyłączając wykonawców usług targowych. Źródło: 5 Trends for 2018, Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający i CEO, UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego; UFI Info, grudzień 2017 / styczeń 2018.