Nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

1 kwietnia 2021 r. Wicepremier Jarosław Gowin wraz z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawili na konferencji prasowej szczegóły instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców na kolejne miesiące.
 
Najnowszy pakiet pomocowy będzie przyznany za dwa miesiące – marzec i kwiecień, a nowelizacja rozporządzenia obejmie jednocześnie te dwa miesiące. Na wsparcie dla firm za marzec rząd przeznaczy ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł.
 
Tarcza branżowa dla firm objętych obostrzeniami wynikającymi z trzeciej fali pandemii to:
 
▶ zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie ani za zatrudnionych ubezpieczonych, a w przypadkuich opłacenia, składki są im zwrócone,
▶ świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł i jest przyznawane co miesiąc,
▶ dotacja do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności,
▶ dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS.
 
Aby otrzymać wsparcie, trzeba także wykazać spadek przychodów na poziomie 40 proc. w odpowiednim okresie porównawczym, co do zasady r/r albo m/m.
Niestety, mimo wielokrotnych rozmów oraz apeli, zarówno Izby jak i Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether oraz Komitetu Obrony Branży Targowej, rządzący, mimo rozszerzenie tarczy o kilkanaście kodów PKD, po raz kolejny nie uwzględnili kodu PKD 73.11 Z, o który walczymy wspólnie od dłuższego czasu.