Badania PIPT polskiego rynku targowego

 

 

 

 

Badania rynku targowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz Urzędu Statystycznego w Poznaniu? Jak duża jest obecnie branża targowa w Polsce? Jakie straty w branży targowej i okołotargowej spowodowała pandemia Covid-19? Na te pytania postara się odpowiedzieć Polska Izba Przemysłu Targowego oraz Urząd Statystyczny w Pozowaniu, przeprowadzając sondaż wśród przedsiębiorstw związanych z tą gałęzią gospodarki.

Wyniki badania mają szansę realnie wpłynąć na działania wspierające rządu, jakie –wzorem branży turystycznej –mają szansę otrzymać przedstawiciele tego sektora.Kluczowym elementem badania jest ankieta, którą kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw związanych z branżą targową, w tym także pośrednio –np.agencje reklamowe.

Im więcej odpowiedzi uda nam się uzyskać, tym pełniejszy będzie obraz branży oraz zmian i ich skutków gospodarczych dla całego kraju. W tym celu konieczne jest oszacowanie m.in. liczby firm działających w sektorze targowym, skali ich obrotów, liczby pracowników, a także firm współpracujących.

Anonimowa ankieta zostanie przeprowadzana telefonicznie. Uzyskane wyniki zostaną przedstawiane wyłącznie w postaci analizy, a Państwa odpowiedzi nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów.

Bardzo prosimy o Państwa przychylność i udzielenie informacji osobom, które będą się w tej sprawie kontaktować telefonicznie w sierpniu i wrześniu br. Na wstępie każdy z konsultantów przedstawi się informując, że przeprowadza badanie na zlecenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Tożsamość ankieterów mogą Państwo zweryfikować pod numerem telefonu 61866 1532.