3 Edycja Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw

16 października 2014 roku 751 przedsiębiorców pochodzących z 28 krajów Unii Europejskiej oraz 18 krajów spoza UE zasiądzie w ławach Parlamentu Europejskiego, by przez jeden dzień – w roli europarlamentarzystów – debatować o problemach i wyzwaniach europejskich przedsiębiorców oraz głosować nad ważnymi rezolucjami dla biznesu. Zamysł Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw zrodził się na gruncie obserwacji demokratycznej luki pomiędzy instytucjami UE a głównymi aktorami wzrostu gospodarczego, którymi są przedsiębiorcy. Kwestie związane z przedsiębiorczością nie są w dostatecznym stopniu uznawane przez decydentów unijnych. Z drugiej zaś strony, zasady działania samej Unii Europejskiej nie są wśród przedsiębiorców dobrze znane. Celem tego wydarzenia jest oddanie głosu przedsiębiorcom, głównym architektom wzrostu gospodarczego Europy i przekazanie oczekiwań społeczności biznesowej wobec instytucji UE. Dla przedstawicieli biznesu to niepowtarzalna możliwość debaty z urzędnikami, politykami oraz szansa na bezpośrednie przekazanie oceny i poglądów dotyczących formowania polityki Unii Europejskiej. Doświadczenie takie ma się przyczynić do zwiększenia świadomości unijnych prawodawców w kwestii problemów i wyzwań, z którymi na co dzień mają do czynienia przedsiębiorcy. Pozwoli ono również przedsiębiorcom pojąć zasady, którymi kieruje się Unia, a także zapoznać się z funkcjami pełnionymi przez poszczególne instytucje w procesie decyzyjnym. W posiedzeniu Parlamentu Przedsiębiorstw weźmie udział liczba przedsiębiorców odpowiadająca liczbie europarlamentarzystów z uwzględnieniem podziału na kraje. 751 przedsiębiorców z Unii Europejskiej utworzy Europejski Parlament Przedsiębiorstw, który zgromadzi się w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego, który sam w sobie stanowi symbol aktywnego udziału w demokracji. Równocześnie firmy, zasiadając w tak prestiżowym miejscu, będą miały możliwość poznania wartości prawdziwej europejskiej debaty parlamentarnej oraz przekonania, jak trudne jest osiągnięcie porozumienia. 19 delegacji reprezentujących kraje spoza UE będzie uczestniczyło w wydarzeniu w charakterze obserwatorów. Oprócz przedsiębiorców, w wydarzeniu wezmą również udział członkowie instytucji europejskich, przedstawiciele izb gospodarczych i międzynarodowych mediów. Podczas sesji Parlamentu przedsiębiorcy będą debatować i głosować w czterech kluczowych obszarach dla Unii Europejskiej, tj.: Internacjonalizacji, Kompetencje, Finansów i Energia. Tematy te stanowią przekrój przyszłych priorytetów politycznych instytucji UE i EUROCHAMBRES. W odniesieniu do każdego z tych obszarów zostaną zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, by wziąć udział w debacie i udzielić kompetentnych wyjaśnień. Będzie to prawdziwa dialog świata biznesu ze światem administracji! Zasady głosowania zostaną zaprezentowane przez EUROCHAMBRES właściwym organom poszczególnych instytucji unijnych. Europejski Parlament Przedsiębiorstw to wyzwanie dla EUROCHAMBERS oraz sieci izb członkowskich, ale również ogromna satysfakcja. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w obradach prosimy o zapoznania się z programem oraz zachęcamy do udziału! Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, www.parliament-of-enterprises.eu