Spotkanie Zespołu PIPT ds. odmrażania targów

W dniu 22.01.2021 r. spotkał się Zespół ds. odmrażania targów. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu: Grażyna Grabowska, wiceprezes Rady PIPT, prezes zarządu Targi w Krakowie Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT Paweł Nowicki, SQM quality multimedia Paweł Orłowski, wiceprezes zarządu Międzynarodowe Targi Gdańskie Elżbieta Roeske, wiceprezes zarządu Grupa MTP Marek Wiktorowski,…

czytaj więcej

Zmiana rozporządzeń ws. ograniczeń oraz ws. wsparcia wybranych branż – Tarcza 6.0

22 stycznia na stronach RCL zostały opublikowane rozporządzenia Rady Ministrów: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. poz. 153) Osoby wjeżdżające na terytorium RP i objęte obowiązkiem kwarantanny na podstawie…

czytaj więcej

Spotkanie z Władysław Kosiniakiem Kamyszem, prezesem PSL 22.01.2021 r.

W piątek, 22. stycznia 2021 r. odbyło się już trzecie spotkanie online z Panem Władysław Kosiniakiem Kamyszem, prezesem PSL. W spotkaniu ze strony PSL wziął również udział europoseł Krzysztof Hetman. Ze strony Izby w spotkaniu uczestniczyła Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT.   Na spotkaniu zostało poruszonych wiele ważnych tematów. Poniżej…

czytaj więcej

Akcja medialna “Fair4all”

Rozpoczął się Nowy Rok. Wraz z jego początkiem nasza branża nadal trwa w tragicznym dla nas w skutkach zamrożeniu. Najbliższe szacunki wskazują na to, że ruch w naszej branży rozpocznie się być może w czerwcu, ale bardziej realnym okresem może być dopiero okres jesienny. W związku z tym konieczne staje…

czytaj więcej

Wydłużenia pomocy z rządowej tarczy 6.0!

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie przedłużenia i rozszerzenia pomocy z tarczy branżowej – m.in. dla firm targowych z PKD 82.30 Z. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych…

czytaj więcej

Spotkanie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu 14.01.2020

14.01.2021 r. był dniem kolejnego roboczego spotkania Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW), którego PIPT jest Członkiem Założycielem z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Ze strony Ministerstwa w spotkaniu wzięli udział: Pani Minister Olga Semeniuk oraz Pan Minister Andrzej Gut Mostowy. Izbę reprezentowała Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT ….

czytaj więcej

Spotkanie z wiceprezesem PFR Bartoszem Marczukiem 13.01.2021

W środę, 13.01.2021r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, którego PIPT jest Członkiem założycielem z wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju Bartoszem Marczukiem. Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentowała Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT.   Na spotkaniu zostały poruszone następujące tematy:   UMOWY B2B ORAZ KONTRAKTY MENEDŻERSKIE: Zgodnie z definicją…

czytaj więcej

Tarcza PFR 2.0 poszerzona o kod 73.11 Z!

Dzięki wielomiesięcznym działaniom lobbingowym Izby, oraz zaangażowaniu Członków Izby kod PKD 73.11 Z (budowa stoisk targowych), dzięki uchwale Rady Ministrów, został uwzględniony w Tarczy 2.0 Polski Fundusz Rozwoju. Rozszerzenie liczby branż do 45, całkowite umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla najbardziej poszkodowanych firm czy rozszerzenie możliwości skorzystania z…

czytaj więcej

Tarcza PFR 2.0.

Z tarcz 6.0. oraz tarczy PFR 2.0. od stycznia będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy posługujących się wskazanymi przez rząd kodami PKD. Na liście uprzywilejowanych kodów znajduje się kod branży targowej 82.30.Z. Jednak odróżnieniu od Tarczy 6.0., aby skorzystać z Tarczy PFR 2.0. numer PKD 82.30.Z. nie musi być wpisany jako…

czytaj więcej