Raport z badania GUS – oszacowanie wielkości rynku i skutków pandemii dla branży targowej

Ukazał się raport z badań Głównego Urzędu Statystycznego, który został przeprowadzony na zlecenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego i prezentuje oszacowanie skutków pandemii COVID -19 dla działalności branży targowej. Raport składa się z trzech zasadniczych części. W części pierwszej omówiono istotne założenia związane z badaniem, w części drugiej zaprezentowano tabele i…

czytaj więcej