Znak: Polskiej Izby Przemysłu Targowego „BEZPIECZNE TARGI”

Polska Izba Przemysłu Targowego startuje z nowym programem certyfikacji, skierowany do organizatorów targów, który ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków organizowanych imprez targowych oraz udostępnienie interesariuszom targów: wystawcom i zwiedzającym informacji na temat dostosowania warunków organizacji imprez targowych do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju przez organizatorów targów oraz ośrodki targowe. Program  jest …

czytaj więcej