Badania PIPT polskiego rynku targowego

        Badania rynku targowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz Urzędu Statystycznego w Poznaniu? Jak duża jest obecnie branża targowa w Polsce? Jakie straty w branży targowej i okołotargowej spowodowała pandemia Covid-19? Na te pytania postara się odpowiedzieć Polska Izba Przemysłu Targowego oraz Urząd Statystyczny w Pozowaniu, przeprowadzając…

czytaj więcej

Targi Dają Więcej dla Poznania

Bezpłatne stoisko i duża porcja skrojonych na miarę szkoleń – branża targowa łączy siły i aktywnie wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa! Z inicjatywy organizatorów targów zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego w najbliższych dniach odbędzie się pierwsze wydarzenie w ramach wspólnej akcji  Targi Dają Więcej dla Poznania . Zapraszamy…

czytaj więcej

Gramy razem! O przyszłość targów zawalczą najwięksi gracze na rynku

Gramy razem! I podejmujemy wspólne działania, aby walczyć o przyszłość branży targowej. Gośćmi Prezesa Targów Kielce, Andrzeja Mochonia byli Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Tomasz Kobierski oraz prezes PTAK WARSAW EXPO – Tomasz Szypuła      Lockdown i zakaz organizacji targów od połowy marca 2020 roku wywołany pandemią SARS-CoV-2 spowodował kryzys…

czytaj więcej

Praca zdalna, delegowanie pracowników – Konfederacja Lewiatan

Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług  oraz niektórych innych ustaw, która wydłuża obowiązywanie antykryzysowej regulacji ws. możliwości polecania pracy zdalnej, została uchwalona przez Sejm RP (odrzucono negatywne stanowisko Senatu). http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=430   Czekamy na podpis Prezydenta RP i publikację w…

czytaj więcej

Wideo spotkanie z Minister Olgą Semeniuk

W dniu wczorajszym, 18.08.2020, odbyło się wideo spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, w tym z Panią Minister Olgą Semeniuk. UCZESTNICY WIDEOKONFERENCJI Z ramienia rządu Pani Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju Pan Julian Romuald Żelaznowski, doradca w Gabinecie Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju   Z ramienia Polskiej Izby Przemysłu Targowego (Członka…

czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Podczas wczorajszych obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podjęło szereg ważnych dla naszej społeczności uchwał. Członkowie przyjęli uchwały o zmianie treści Statutu PIPT umożliwiające przeprowadzanie i uczestnictwo w walnym zgromadzeniu Izby przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjęto również nowy Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. Firmy budujące stoiska targowe będą…

czytaj więcej

Przemysław Trawa Członkiem Honorowym PIPT!

Podczas wczorajszych obrad Walne Zgromadzenie PIPT nadało tytuł Członka Honorowego Panu Przemysławowi Trawie, wieloletniemu prezesowi Rady PIPT oraz prezesowi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Serdecznie gratulujemy! Przemysław Trawa jest absolwentem ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, był wieloletnim prezesem zarządu (w latach 2015 – 2020), wcześniej wiceprezesem  zarządu (w latach 1996 – 2007…

czytaj więcej

Działania firm targowych podczas pandemii

  W tym ciężkim dla całej branży targowej czasie wiele firm podjęło działalność inną niż stricte targowa. Poniżej znajdziecie przykłady działalności naszych Członków: IDEA Expo – bezpieczne osłony i aranżacje z plexi Meliński Minuth – przegrody, osłony von Hagen – kabiny dezynfekujące Flexvision (skanery temperatury – zniżka dla członków PIPT,…

czytaj więcej