Pożegnanie prezesa Rady PIPT Przemysława Trawy

Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w tym Rada, Zarząd PIPT i pracownicy Biura Izby  na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca br.  pożegnali Pana Przemysława Trawę, Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego w latach 2015 – 2020, który zakończył pracę na stanowisku prezesa zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz prezesa Rady…

czytaj więcej

Paweł Orłowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, nowym Członkiem Rady PIPT!

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT w dniu 24 czerwca dokonało wyborów uzupełniających do Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, najważniejszego organu decyzyjnego pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. W wyniku których do składu Rady PIPT dołączyli Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP oraz Paweł Orłowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich.  Serdecznie gratulujemy! Pan Paweł Orłowski ukończył studia…

czytaj więcej

Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP, wybrany Prezesem Rady PIPT!

Z dniem 25 czerwca 2020 roku Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie) objął funkcję Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Wczoraj Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyborów uzupełniających do Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, najważniejszego organu decyzyjnego pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, w wyniku których do składu Rady PIPT dołączyli…

czytaj więcej