Nowy termin Walnego Zgromadzenia PIPT – 24.06.2020

Świadomi istniejącego wciąż zagrożenia związanego z koronawirusem Rada Izby, na prośbę zarządu PIPT, uchwaliła nowy termin Walnego Zgromadzenia. Data Walnego Zgromadzenia została przełożona z 14 maja 2020 na 24 czerwca 2020 r. WZ odbędzie się w Poznaniu. Więcej szczegółów zostanie przekazane Państwu w momencie zwoływania WZ. Na dzień dzisiejszy 24.06.2020…

czytaj więcej

Grupa MTP gospodarzem Europejskiej Konferencji UFI 2021 – w roku obchodów 100-lecia lidera polskiego rynku targowego. Europejska Konferencja UFI 2020 w Göteborgu odwołana.

UFI  – Światowe stowarzyszenie Przemysłu Targowego ogłosiło  kilka dni temu decyzję Komitetu Zarządzającego UFI w sprawie wyboru gospodarza Europejskiej Konferencję UFI 2021 – gospodarzem tym będą Międzynarodowe Targi Poznańskie (Grupa MTP), wiodący polski organizator targów, operator największego profesjonalnego centrum targowo- konferencyjnego w Polsce, a także dostawca wielu usług komplementarnych dla…

czytaj więcej

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. ponownie Członkiem Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniu 28 kwietnia 2020 roku Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podjęła uchwałę nr 23/2020, mocą której ponownie przyjęła w poczet Członków PIPT Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.  W imieniu Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, swoim własnym oraz środowiska branży targowej zrzeszonego w naszej Izbie, serdecznie gratulujemy i cieszymy się na…

czytaj więcej

Europejski przemysł targowy – co dalej? Obradował Oddział Europejski UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego

W dniu 27 kwietnia na platformie UFI Connect odbyła się wideokonferencja Oddziału Europejskiego UFI na temat „Europejski przemysł targowy – co dalej? (What Next for the Exhibition Industry in Europe?), z udziałem około 500 przedstawicieli firm i organizacji targowych z 15 państw Europy, w tym – przedstawicieli PIPT.    Konferencja…

czytaj więcej

Sytuacja na rynkach targowych i potrzeba odmrażania targów – w centrum uwagi profesjonalistów targowych z całego świata. Obradował Komitet Stowarzyszeń UFI.

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komitetu Stowarzyszeń UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) poświęcone aktualnej bardzo trudnej sytuacji w branży targowej na świecie, środkom zaradczym oferowanym branży oraz potrzebie reaktywowania działalności w branży targowej. W wideokonferencji, z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli krajowych i regionalnych organizacji targowych, przewodniczył Chris Skeith (Association of…

czytaj więcej

Apel PIPT do Premier Jadwigi Emilewicz

W dniu dzisiejszym został wysłany do Premier Jadwigi Emilewicz apel Polskiej Izby Przemysłu Targowego wraz z postulatami, propozycjami rozwiązań, wynikami badań ankietowych, a także z deklaracją PIPT dotyczącą zaangażowania się we współpracę z MR w celu ochrony i odmrażania targów w Polsce. Kopie pisma zostały wysłane do następujących osób: 1.Pan…

czytaj więcej

Znamy laureatów Konkursu PIPT Ekspozycja Roku 2019!

W dniu 15 kwietnia 2020 r. Jury Konkursu Polskiej Izby Przemysłu Targowego EKSPOZYCJA ROKU wyłoniło laureatów konkursu „Ekspozycja Roku 2019”. Do Konkursu stanęły najlepsze polskie firmy świadczące specjalistyczne usługi projektowania i budowy ekspozycji na targach i eventach – Członkowie PIPT. Przedstawione realizacje zakwalifikowano do 7 kategorii spośród 10 kategorii przewidzianych…

czytaj więcej

Witamy w PIPT kolejnych nowych Członków!

Witamy w PIPT kolejnych nowych Członków: MINCORP Jerzyńscy Sobkowska, PLUSEXPO Mariusz Pluskota, Przedsiębiorstwo Usług Promocyjnych PROMEX i EKS-TAR Przedsiębiorstwo Usługowe Zbigniew Blachnierek   W dniu 09 kwietnia 2020 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podjęła uchwały o przyjęciu do PIPT czterech nowych przedsiębiorców. Serdecznie witamy w naszym gronie:  – spółkę…

czytaj więcej