20 kwietnia 2017 r. obradowało Walne Zgromadzenie PIPT

20 kwietnia 2017 r. w Poznaniu, w siedzibie PIPT w World Trade Center Poznań odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podsumowujące działalność PIPT w 2016 roku. Obrady poprzedzone były szkoleniem, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Targowego we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, której PIPT jest zaangażowanym Członkiem. Warsztat pt. biznes.gov.pl – nowe oblicze administracji użyteczne dla przedsiębiorców , z licznym udziałem przedsiębiorców, poprowadził ekspert prawno-gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej, Przemysław Ruchlicki. Serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom za udział!