18 Stowarzyszeń, w tym PIPT, utworzyło grupę operacyjną ds. Światowego Dnia Targów

W dniu 5 stycznia br. w Paryżu w siedzibie UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego odbyło się pierwsze spotkanie grupy operacyjnej ds. nowego międzynarodowego projektu, jakim będzie pierwsza globalna kampania na rzecz przemysłu targowego pod nazwą „Światowy Dzień Targów”. Cel kampanii to wyeksponowanie znaczenia przemysłu targowego w odbiorze kluczowych grup interesariuszy branży, wśród których są: społeczność biznesowa, przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (potencjalni klienci targów), władze państwowe i samorządowe, a także następne pokolenie pracowników branży targowej. W efekcie wielomiesięcznych dyskusji i uzgodnień UFI podjęło decyzję o realizacji na całym świecie – przy wsparciu krajowych stowarzyszeń targowych, równolegle – w ciągu jednego dnia (oraz dni towarzyszących), serii wydarzeń o pozytywnym wydźwięku, promujących przemysł targowy. Grupę operacyjną „ŚDT” tworzą aktualnie przedstawiciele 18 krajowych i regionalnych stowarzyszeń targowych z państw z całego świata. W składzie grupy są przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz IAEE – Międzynarodowego Stowarzyszenia Targów i Eventów ze Stanów Zjednoczonych, bowiem będące u podstaw obecnej kampanii dwa projekty promocyjne, to: „Światowy Dzień Targów” (PIPT, Polska) i „Dzień Targów” (IAEE, USA), których pierwotne koncepcje narodziły się kilka lat temu, właśnie w Polsce oraz w USA. „Jako inicjatywa Polskiej Izby Przemysłu Targowego projekt ŚDT został zgłoszony do zarządu UFI jesienią 2011 roku, przez ówczesnego prezesa Rady, Andrzeja Byrta. Celem zgłaszanego projektu była szeroko rozumiana promocja targów i roli jaką odgrywają one jako skuteczny instrument marketingu i komunikacji biznesowej oraz znaczenie targów w gospodarce.”, przypomina Marzenna Łukaszewicz, dyrektor Biura PIPT. Adam Gabrysiak, wiceprezes Rady PIPT, inicjator pomysłu, wielokrotnie zwracał uwagę, iż: „Bezpośrednie relacje i kontakty, tak typowe dla wydarzeń targowych, budują zaufanie w biznesie przyczyniając się do jego rozwoju.” Zdaniem pomysłodawców, ŚDT ma zwrócić uwagę międzynarodowego biznesu i szerokiej publiczności, w tym mediów, na instytucje i przemysł targowy. Ma też być okazją do uhonorowania osób pracujących w branży targowej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych – w czerwcu 2014 roku i czerwcu 2015 roku, dwukrotnie zostało zrealizowane wydarzenie promocyjne pn. „Dzień Targów” („Exhibitions Day”) Organizatorami były stowarzyszenia branżowe przemysłu targowego, MICE i branży turystycznej. Wydarzenia te odniosły duży sukces, co zachęca do przeprowadzenia przez UFI i Członków UFI światowej kampanii promocyjnej pod nazwą „Światowy Dzień Targów”. Jest nam niezwykle miło poinformować, że z okazji pierwszego posiedzenia roboczego grupy operacyjnej UFI ds. ŚDT, rezydujący w Paryżu Ambasador RP we Francji, Jego Ekscelencja Andrzej Byrt, wydał uroczystą kolację. Uczestniczyli w niej Sergey Alexeev, aktualny Prezydent UFI oraz Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI oraz przedstawiciele stowarzyszeń targowych zrzeszonych w UFI obecni tego dnia. Kolacja odbyła się w przepięknej siedzibie Ambasady RP, którą jest słynny Hôtel de Monaco. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, 8 stycznia 2016 r.