15 kwietnia – Światowym Dniem Targów

Celem inicjatywy Rady PIPT z 2011 roku o ustanowieniu daty 15 kwietnia Światowym Dniem Targów jest zwrócenie uwagi międzynarodowego biznesu, szerokiej publiczności i mediów na przemysł targowy oraz uhonorowanie wystawców, zwiedzających i firm działających w branży targów. 15 kwietnia to data powołania w 1925 r. UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, z siedzibą w Paryżu. Pomysł Polskiej Izby Przemysłu Targowego został zgłoszony do UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego i był przedmiotem dyskusji na forach roboczych UFI w latach 2011-2014. Krajowe stowarzyszenia targowe zrzeszone w UFI Associations’ Committee, są przekonane o potrzebie promocji branży targowej i przemysłu targowego na całym świecie wobec jego wszystkich uczestników i interesariuszy. Komitet Zarządzający UFI oraz PIPT, niezależnymi ścieżkami, podjęły starania o oficjalne ustanowienie tego międzynarodowego święta branży poprzez UNESCO. Niestety procedury związane z tym są długotrwałe i skomplikowane, a nowe zasady zgłaszania tego typu inicjatyw ograniczają możliwości powodzenia inicjatywy PIPT. Dlatego na dorocznym Kongresie UFI w Bogocie w listopadzie 2014 roku, krajowe stowarzyszenia targowe, w tym Polska Izba Przemysłu Targowego oraz organizacja targowa IAEE ze Stanów Zjednoczonych, która w czerwcu ub. roku zorganizowała Dzień Targów w Waszyngtonie, na posiedzeniu Komitetu Stowarzyszeń UFI postanowiły utworzyć grupę roboczą w celu opracowania koncepcji wydarzenia promującego targi jako instrument marketingu dla przedsiębiorstw oraz czynnik wzrostu gospodarczego i rozwoju regionów, możliwego do przeprowadzenia w wielu państwach na świecie. Istnieje szansa, że w roku obchodów jubileuszu 90-lecia UFI, który będzie obchodzony w listopadzie br. w Mediolanie, uchwałą Walnego Zgromadzenia. UFI ustanowi „międzynarodowy dzień targów”. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, kwiecień 2015 r.